Geef het door: Rechts gaat voor

Gepubliceerd op

Per 1 mei worden alle bestuurders in het verkeer (voor wat de voorrangsregels betreft) gelijk behandeld. Een goede zaak voor de emancipatie van de fietsers in het verkeer, dus doen wij graag mee aan de promotie van deze nieuwe regel (die overigens in rest van Europa al lang geldt).Bezoek vanaf april ook de site.

Fietsers krijgen voorrang van rechts
Vanaf 1 mei 2001 krijgen fietsers die van rechts komen voorrang op het autoverkeer.
De Fietsersbond is blij met deze nieuwe verkeersregel die er mede door de inspanningen van de Fietsersbond is gekomen. De meeste mensen zijn echter nog niet op de hoogte van deze wijziging van de verkeersregels. En als ze het horen, vinden ze het raar. De grootste misverstanden zijn echter makkelijk de wereld uit te helpen.
Tekst: Karin Broer
1. Het is een overhaaste maatregel
Nou, nee. Het is een maatregel die eigenlijk in 1945 al (opnieuw) ingevoerd had moeten worden, toen de Duitse bezetters weer vertrokken, die fietsers van rechts uit de voorrang hadden gehaald. Of anders in 1968 toen het Verdrag van Wenen werd gesloten, waar werd afgesproken de verkeersregels zoveel mogelijk te uniformeren. Pas in 1980 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin gevraagd werd fietsers van rechts voorrang te geven. Met die motie gebeurde vijftien jaar niets. Pas in 1995 na intensieve lobbyactiviteiten van de Fietsersbond, diende Paul Rosenmöller (GroenLinks) opnieuw een motie over het onderwerp in. Die werd aangenomen (tegenstemmers waren VVD, CDA en SGP). De toenmalig minister van Verkeer, Jorritsma, zegde, na wikken en wegen, toe de motie te gaan uitvoeren. In 1997 sloten rijk, provincies en gemeenten een convenant om de verkeersveiligheid aan te pakken. Onderdeel
hiervan was de afspraak dat Voorrang Fietsers van Rechts (VFVR in de ambtenarenmond) in december 2000
zou worden ingevoerd. Minister Netelenbos stelde het deze herfst nog een keer uit, maar nu gaat het toch echt gebeuren: mei 2001. Dus overhaast? Mhaw.
2. Het is een gevaarlijke maatregel
In onze buurlanden waar toch ook wel een beetje gefietst wordt (Denemarken, Duitsland), hebben ze de regel altijd gehad. Verkeersdeskundigen daar (over het onderwerp geïnterviewd door adviesbureau I-ce) verwachten niet dat de regelaanpassing in Nederland problemen zal opleveren. De gemeenten zijn, als het goed is, al druk bezig om waar dat nodig is, kruisingen aan te passen. In het kader van Duurzaam Veilig, het beleidsprogramma waardoor de verkeersveiligheid in Nederland beter moet worden, hebben gemeenten doorgaande wegen onderscheiden van verblijfsgebieden. Die doorgaande wegen moeten voorrangswegen worden, als ze dat nog niet zijn. Alle kruispunten op die wegen moeten dus zijn bewerkt met haaientanden, verkeerslichten en/of voorrangsborden. In de verblijfsgebieden hebben de gemeenten gekeken of er kruispunten bij zitten die vanwege de nieuwe verkeersregel aangepast moeten worden,
dus ook voorzien zijn van een voorrangsregeling, dan wel aangepast met drempels, verhoogde kruisingsvlakken en andere trucs om de auto te temmen. Met deze operatie zouden tal van gevaarlijke kruispunten uit de wereld moeten zijn geholpen.
3. Dus, de maatregel verbetert de verkeersveiligheid. Laten we voorzichtig zijn. Er zijn geen onderzoeksgegevens over wat de regelverandering precies voor de verkeersveiligheid gaat betekenen. Proeven konden niet worden gehouden. Je kunt moeilijk proefpersonen weken lang in een afgesloten wijk 'fietsers voorrang van rechts' laten spelen (hoewel het misschien een leuke Big Brother-variant was geweest).
4. Fietsers gaan zich voor autowielen gooien
Dat is niet de verwachting. 'Fietsers gedragen zich in het verkeer voornamelijk volgens informele regels', zegt Karel Brookhuis, psycholoog gespecialiseerd in verkeersonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. 'Ze kijken of ze voorrang krijgen. Ik verwacht dat fietsers zich straks op gelijkwaardige kruisingen net zo zullen gedragen als nu op een voorrangsweg. Als er
een automobilist uit een zijweg komt, letten ze goed op of die automobilist voor hen stopt. Ze zoeken oogcontact. Als ze niet zeker zijn of ze voorrang krijgen, staan ze op de rem.' Dus fietsers zullen zich straks waarschijnlijk op dezelfde manier gedragen als de voetgangers die sinds 1990 staande voor een zebra voorrang hebben op ander verkeer.
5. De nieuwe regel maakt weinig verschil
Toch wel. Fietsers worden na vijfenvijftig jaar weer gelijkwaardige medeweggebruikers.
En voor alle kinderen (en volwassenen) die de verkeersregels moeten leren, wordt het een stuk simpeler: op kruisingen waar de voorrang niet geregeld is, geef je aan iedere bestuurder nu voorrang: dus fietsers, bromfietsers, ruiters en boeren met koeien aan de leiband. Helemaal
geen uitzonderingen meer? Nou ja skaters, want dat zijn officieel voetgangers.
6. Niemand weet het
Dat is waar, maar in april schijnt dat te veranderen. Dan barst er een voorlichtingsbombardement los van het ministerie van Verkeer en Waterstaat: spotjes op tv, radioreclames, grote reclameborden
op straat en artikelen in huis-aan-huisbladen. Dit alles onder het motto 'Geef het door, rechts gaat voor'. Volgens de voorlichters is dit helemaal niet te laat, want onderzoek heeft uitgewezen dat 'een concentratie van mediamomenten' het meeste effect heeft.
Uit: De Vogelvrije Fietser (maart 2001), verenigingsblad van de Fietsersbond

Verder is er een wet gemaakt en mogen gemeenten in dertig kilometer gebieden niet zomaar de voorrangsregeling voor fietsers gaan wijzigen. Als je twijfelt, en merkt dat er acties komen in die richting, neem dan even contact op met de afdeling van de fietsersbond in de regio.

Zie ook:

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.