Over de Nederlandse Ligfietsvereniging NVHPV

De Ligfietsvereniging NVHPV is opgericht in 1984 en stelt zich ten doel het bevorderen van het gebruik en de ontwikkeling van voer-, vaar- en vliegtuigen die worden aangedreven door de menselijke spierkracht. Tegenwoordig komt het er in de praktijk op neer dat de vereniging zich vooral inzet voor het ligfietsen. 

In de beginjaren waren vereniging en leden veel bezig met ontwikkeling van vooral de ligfiets. De ligfiets is zeker nog niet uitontwikkeld, er wordt nog steeds gewerkt aan nieuw mogelijkheden, vormen en technieken. Bij wedstrijden en toeren echter hebben de commercieel verkrijgbare fietsen de zelfgebouwde en zelfontwikkelde fietsen grotendeels verdrongen. En daar waar de ligfietser met gemak grotere afstanden overbrugde dan traditionele fietsers, kiest men tegenwoordig massaal voor de elektrisch ondersteunde fiets. 

Om het optimistisch te zeggen: de ligfiets en ligfietser worden steeds exclusiever. Om het wat pessimistischer te stellen: het voortbestaan van de ligfiets is geen vanzelfsprekendheid meer. 

Waarom zou ik lid worden van de vereniging?

Zonder ligfiets geen ligfietser en zonder ligfietsers geen ligfiets, met andere woorden: producent en consument hebben elkaar nodig. De Ligfietsvereniging is te beschouwen als smeerolie tussen producent en consument. En de vereniging wil naast het gebruik en ontwikkeling ervan vooral ook de onderlinge contacten tussen ligfietsers bevorderen. Alle steun hiervoor is welkom en ook hard nodig!

Wat doet de vereniging voor mij?

De vereniging doet veel, maar het zijn de vele vrijwilligers die het werk verzetten. Wij kunnen veel steun gebruiken, in de vorm van betalen van contributie maar vooral ook door nieuwe vrijwilligers. Daarmee blijven wij de meest actieve ligfietsvereniging van Europa. 

Dit is wat wij doen:
 • Ligfiets&: vier keer per jaar verschijnt ons informatieve glossy tijdschrift.
 • Ligfiets.net: onze website biedt wekelijks een Vrijdagbericht met nieuws. Er is een marktplaats waar je gratis een advertentie kunt plaatsen of bekijken. Op de agenda staan activiteiten van de vereniging, wedstrijden in binnen- en buitenland, toertochten van plaatselijk ligfietsclubs en je kunt ook je eigen tocht plaatsen. Bovendien is er veel informatie te vinden over bedrijven en verschillende soorten ligfietsen.
 • Naast CycleVision, de grootste wedstrijd in de zomer, zijn er ook andere wedstrijden en trainingen. CycleVision wordt sinds enkele jaren samen met de Duitse vrienden van Race in the Park georganiseerd. 
 • Tussen kerst en de jaarwisseling vindt elk jaar de Oliebollentocht plaats voor velomobielen. 
 • De KaToCo organiseert kampeer- en toerweekeinden, vooral Paas- en herfsttreffen. 
 • Sinds enkele jaren heeft het discussieforum ligfietsers.nl zich bij de Ligfietsvereniging aangesloten. 
 • Elke twee jaar is er een Vrijwilligersdag. Dit is een dag vol activiteiten waarbij gezelligheid en onderlinge contacten voorop staan. 
 • Er is een nauwe samenwerking met de Fietsersbond.
 • Jaarlijks wordt vergaderd met vertegenwoordigers van Ligfietsverenigingen uit andere Europese landen. 
 • Jaarlijks verschijnt EuSupino, een Engelstalig digitaal tijdschrift (https://ehpva.org/emagazine/).
 • De Algemene Ledenvergadering wordt gecombineerd met een interessante lezing en ontmoetingen met andere ligfietsers.

Kortom, wij zijn een leuke, levendige en actieve vereniging en hebben jouw steun nodig!

Lid worden, blijven of beëindigen

Hierboven staan al heel wat redenen om ook lid te worden van de NVHPV. Aarzel dus niet langer en Word lid van de NVHPV

Mocht je, ondanks de vele voordelen van het lid zijn, niet langer lid willen blijven, dan is een eenvoudig mailtje aan de ledenadministratie voldoende om aan het eind van het lopende jaar het lidmaatschap te beëindigen.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

v.l.n.r: Alexander Kamminga, Bert Hardeman, Johan Vollenbroek, Roel van Dijk, Richard Hellemons


Het huishoudelijk reglement van de vereniging vind je hier:
2021 NVHPV Huishoudelijk reglement Nov.pdf