Overweldigende reactie op onze enquête deel 4

Gepubliceerd op

Zie hiernaast de resultaten van de waardering van het evenement Cycle Vision die is opgebouwd uit de resultaten van de enquete.

8. Evenement Cycle Vision

Wat opvalt zijn de zware onvoldoendes die gegeven zijn, zij brengen de gemiddelde waardering tot het cijfer 6,5. Vermoedelijk hebben velen een onvoldoende gegeven omdat er niet de mogelijkheid was om ‘geen mening’ in te vullen.
De waardering van onze leden die dit invulden (158) is iets hoger, zij geven gemiddeld een 6,9. Degenen die de afgelopen vijf jaren één of twee keren aanwezig waren gaven gemiddeld een 6,8; degenen die drie tot vier keer kwamen een 6,9 en diegenen die altijd kwamen een 7,6! Degenen die geen enkele keer kwamen de laatste vijf jaren gaven een 5,5 gemiddeld.

Ik bezoek CycleVision niet (n = 351)aantal% in vet

Geen interesse, andere prioriteiten 141 40
Geen tijd 45 13
Afstand te groot 72 21
Geen interesse in wedstrijden; eenzijdig evenement zonder (nieuwe) producten 44 13
Anders 9 3
Weet niet 45 13

Redenen om CV niet te bezoeken vallen vaak in een van de categorieën van de tabel. Hierbij zou je ‘geen tijd’ ook kunnen samen voegen met ‘geen prioriteit’. Regelmatig wordt genoemd dat men in juni op vakantie is. Velen geven aan niet geïnteresseerd te zijn in races en vinden het jammer dat er geen stands zijn met fietsen, onderdelen en stands met andere activiteiten. Bij ‘anders’ geven meerderen aan te oud te zijn.

Bij suggesties voor verbetering wordt het volgende heel vaak genoemd: meer fabrikanten en winkels toelaten en een snuffelmarkt; er een beurs van maken zoals de SPEZI; meer aandacht voor gezelligheid; tweedehands markt en een testparcours. Het zou centraler in het land moeten, zoals Zandvoort of Lelystad. Anderen menen juist dat het ook in het Noorden, Oosten of Zuiden gehouden moet worden. Een enkeling wil een luxere camping, een ander juist een goedkope. Enkelen vinden dat je verbinding met traditionele fietsevenementen moeten zoeken. Er is maar geringe vraag naar een toertocht. Laatste suggestie die werd gedaan: zoek meer publiciteit. Gelukkig was er waardering voor de verbeteringen het afgelopen jaar.

Zou je CV bezoeken als het net over de grens met Duitsland of België is?

Kom je naar CycleVision net over de grens? (n = 636) aantal % in vet

Ja 208 33
Misschien 123 19
Nee 305 48

Als we kijken naar degenen die de laatste vijf jaar een keer CV bezochten wordt het beeld iets gunstiger om het net over de grens te organiseren.

Kom je naar CycleVision net over de grens? Bezoekers laatste 5 jaar (n = 437) aantal % in vet

Ja 168 38
Misschien 71 16
Nee 198 45

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.