Mulsanne testrit

Gepubliceerd op

We hebben de fiets niet op het afgelopen WK en Cycle Vision gezien en sowieso is het een velomobiel die waarschijnlijk niet zoveel op Nederlandse bodem rondrijdt. Vandaar dat we erg geinteresseerd waren in het lezen van een testverslag die een aspirant koper op facebook heeft geplaatst.

We hebben de schrijver Olof Jern gevraagd of het mogelijk is om zijn testverslag ook op ligfiets.net te laten verschijnen. Dus onderstaand stuk is met toestemming van deze 'gastschrijver' overgenomen (Nederlands, zie onderaan):

"Testdriving of the new Mulsanne velomobile
First of all I must confess that I am not capable or enough interested in technical matters to give a full report about the Mulsanne. This report is more about my feelings and observations. I must say that I like the look of the new Mulsanne. It looks sporty and beautiful. I see in my fantasies somebody fainting when I come to the city square with my new Mulsanne. If I order now, what I think I will do, not everything will be as on the pictures. The lighting will be a hole in the front as on most velomobiles. They said that the same system will be used as is now used on Quest. It is reliable and working well. The racehood is not still ready so what that will look like is to be seen. It is very easy to enter the Mulsanne because the opening goes low down. I asked about the strength of this, if there is any risk that the Mulsanne will break in the middle, but they said that there where no risk of that happening. I liked the seating position, it was comfortable. They had thoght about safety by making the part behind the driver extra strong. In case of an accident where you roll over several times you should be protected. Your head is also wonderfully surrounded in the cookpit and well protected to side movements. Behind your head the neckrest is flexible to protect your neck in case of a collision from behind. Some people have also been worried about a pillar between your legs but I think that pillar is so far from your sensitive parts so I can not see a risk there.
There are no holes for your heels in the hull. I suppose it is possible to cut holes there but for warmth and aerodynamics it is better without holes. When did my first testride my heels touched the bottom. They tried to adjust my shoes but still I had some small problems. I think that I need shorter cranks on my pedals. The speed was ok in the Mulsanne. I did not have any speedometer but I am not so conserned about speed. It was easy to drive the Mulsanne even though the gears where not adjusted in a good way. I think that we reached 50 km/h on the testdrive and Mulsanne was very stable. I was a bit curious about how to repair a picture on the Mulsanne because the rear wheel is fastened on both sides of the axel. The solution was än opening with four screews in the side. There you could reach a quickrelease bracket and take out the whole wheel. We tried that but it did not really work. The axel was too long and did not easily come loose. There are still somethings to make better on the Mulsanne. One interesting feature of the backwheel system was that you can easily put in a wheel with a bionix Electric motor. Perhapse I would use Mulsanne through the winter with a electric assisted studed wheel for winter usage?
There where not so much room for luggage in the Mulsanne because of the rear wheel system. They will try to make the swingarm lower and put a shelf for luggage over, but still I think I have much more space in my Mango. It will also come lockers in front of the frontwheels and there I think you could stowe quite much luggage.
The outer shell of the Mulsanne looks beautyfull but is also very strong. It does not flex anything. On my Mango you have to bee very carefull when you have people around it because the shell is so weak. They said that the shell in the bottom and in the Hatch is made with honeycomb construction and that is strong and light. The floor in the Mulsanne is very hard and not flexing like in my Mango. There is a hatch under the Mulsanne where you can reach the steeringsystem. In my Mango I think you need a special tool to make steeringadjustments, but in the Mulsanne I think you can reach it from beneath.
They said that the price of the Mulsanne is lower now when it is new. The price for a working Mulsanne is now 7900€ according to the homepage. I quess that mine will be 9000€ with complete electrical system and the racehood. Deliverytime is somethings like 6-8 months but that is what they say. We must see what it is irl.
CyclesJV-Fenioux is now moving to Chasnais and they have a lot of work to get the shop shipshape. The visit was very interesting but it is not so easy to reach Chasnais. You can go to Lucon by train and from there they can take you by car. If you need a hotell nearby I can recomend the Le Mareuillais, a very nice hotell only 10 km from the shop."

Vertaling:
"Testrit van de nieuwe Mulsanne velomobiel
Allereerst moet ik bekennen dat ik niet in staat ben, of voldoende geïnteresseerd zijn in technische aangelegenheden om een volledig rapport over de Mulsanne geven. Dit rapport gaat meer over mijn gevoelens en observaties. Ik moet wel zeggen dat ik hou van het uiterlijk van de nieuwe Mulsanne. Het ziet er sportief en mooi uit. Ik zie in mijn fantasieën al iemand flauwvallen als ik met mijn nieuwe Mulsanne het stadsplein op kom. Als ik nu ga bestellen, wat ik denk dat ik zal doen, zal niet alles er uitzien als op de foto's. De verlichting zal, net zoals bij de meeste velomobielen, in een gat voorin zitten. Er wordt gezegd dat hetzelfde systeem wordt gebruikt als bij de huidige Quest. Het is betrouwbaar en werkt goed. De velomobielkap is nog steeds niet klaar en hoe die er uit zal komen te zien, moet nog blijken. Het is heel gemakkelijk om in de Mulsanne te stappen, omdat de opening laag uitgesneden is. Ik heb gevraagd of dit sterk genoeg is, of er een risico bestaat dat de Mulsanne doormidden zal breken, maar ze zeiden dat zoiets niet zal gebeuren. Ik vind de zitpositie goed, het is comfortabel. Ze hebben over veiligheid nagedacht door het deel achter de bestuurder extra sterk te maken. Bij een ongeluk, waarbij je meerdere keren over de kop gaat, moet je beschermd worden. Je hoofd wordt in de cockpit goed omgeven, en beschermt je tegen zijdelingse bewegingen. Achter je hoofd beschermt de flexibele neksteun je nek bij een aanrijding van achteren. Sommige mensen maken zich bezorgd over een zuil tussen je benen, maar ik denk dat die zo ver van uw gevoelige delen zit, dus ik zie dat risico niet.
Er zijn geen voetgaten in de romp. Ik vermoed dat het mogelijk is om gaten aan te brengen, maar voor de warmte en aerodynamica is het beter er geen gaten te snijden. Toen ik mijn eerste testrit deed, raakte mijn hielen de onderkant. Ze probeerden mijn schoenen wat aan te passen maar ik hield wat kleine problemen. Ik denk dat ik kortere cranks moet hebben. De snelheid was goed in de Mulsanne. Ik had geen snelheidsmeter, maar ik bekommer me niet zo over snelheid. Het was gemakkelijk om de Mulsanne rijden, hoewel de versnellingen nog niet goed afgesteld waren. Ik denk dat we in de testrit 50 km/uur gereden hebben, en Mulsanne was zeer stabiel. Ik was benieuwd hoe je een lekke band kan repareren op de Mulsanne, omdat de as van het achterwiel dubbelzijdig bevestigd is. De oplossing is een opening met vier schroeven aan de zijkant. Hiermee kan je de quickrelease bracket bereiken en zo het hele wiel uitnemen. We hebben dat geprobeerd, maar het werkte niet echt zo. De as was te lang en was niet gemakkelijk los te nemen. Er zijn nog heel wat dingen aan de Mulsanne te verbeteren. Een interessant aspect van het achterwielsysteem is dat je er gemakkelijk een wiel met een Bionix elektromotor in kunt zetten in. Misschien zou ik Mulsanne ‘s winters elektrisch ondersteund gebruiken met een spijkerband?
Er is niet zo veel bagageruimte in de Mulsanne vanwege het achterwielsysteem. Er wordt geprobeerd om de swingarm wat lager te maken en een plankje aan te brengen voor bagage, maar ik denk dat ik veel meer ruimte heb in mijn Mango. Ook zal het worden uitgerust met een kluisje vóór de voorwielen en ik denk dat je daar heel veel bagage kwijt kan.
De buitenkant van de Mulsanne ziet er schitterend uit, en is ook erg sterk. Het is niet in te deuken. Met mijn Mango moet je heel voorzichtig te zijn met mensen er omheen omdat de romp zo flexibel is. Ze zeggen dat de onderzijde van de romp en het luik is gemaakt van een honingraatconstructie en dat sterk en licht is. De vloer in de Mulsanne is zeer stevig en buigt niet zoals in mijn Mango. Onder de Mulsanne zit een luik waar de stuurinrichting bereikt kan worden. In mijn Mango denk ik dat je een speciaal gereedschap nodig hebt om aanpassingen te maken aan de stuurinrichting, in de Mulsanne denk ik dat je die vandaar kunt het bereiken.
Ze zeggen dat de prijs van de Mulsanne momenteel lager is dan wanneer het officieel op de markt komt. De prijs voor een standaard Mulsanne is nu, volgens de homepage, € 7900. Ik neem aan dat de mijne zo’n € 9000 zal bedragen compleet met een elektrische installatie en de velomobielkap. De levertijd bedraagt nu ongeveer 6-8 maanden. We zullen zien wat het wordt.
CyclesJV-Fenioux verhuist momenteel naar Chasnais en ze hebben een hoop werk om de winkel op orde te krijgen. Het bezoek was erg interessant, maar Chasnais is niet zo gemakkelijk te bereiken. U kunt met de trein naar Lucon en vandaar halen ze u op met de auto. Als u in de buurt een hotel nodig hebt, kan ik een zeer mooi hotel Le Mareuillais, slechts 10 km van de winkel, aanbevelen."

In oktober 2015 hadden we het laatste bericht over deze Franse velomobielbouwer. Het bedrijf houdt ook een Facebook pagina bij.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.