Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Gepubliceerd op

Om de wijziging van de statuten van de NVHPV af te ronden is er tijdens Cycle Vision om 17:30 een bijzondere ALV, met als enig agendapunt de statutenwijziging.

Aan de leden van de NVHPV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2011 zijn o.a. de gewijzigde statuten ter stemming aangeboden. De wijzigingen zijn onder andere nodig i.v.m. de aanname van het nieuwe beleidsplan. De statuten zijn met 32 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen en het bestuur zou de statuten bij een notaris laten vastleggen.
Tijdens het contact met de notaris is gebleken dat er in de tekst van de statuten bij artikel 19 (opheffen) naar een verkeerd wetsartikel wordt verwezen en in artikel 17.6 wordt verwezen
naar punt 4h, hetgeen 5h moet zijn.
Omdat na de oproeping voor de ALV de concept statuten niet gestuurd zijn aan de adressen van de leden, maar alleen beschikbaar gesteld zijn via Ligfiets& en Ligfiets.net is er volgens de notaris niet voldaan aan het gestelde in artikel 16 van de oude statuten.
Door deze omissies kan de notaris de statuten niet vastleggen: zij moeten opnieuw ter stemming aan de algemene vergadering worden aangeboden. Op advies van de notaris is bovendien het stukje over de schriftelijke oproeping aan de adressen van de leden (art. 16)
uit de statuten gehaald.

Het concept van de akte van statutenwijziging gaat hierbij.

Dit is tevens een OPROEP voor het bijwonen van een algemene leden vergadering van de NVHPV.

Datum: zaterdag 25 juni 2011. Tijd: 17:30 uur
Locatie: FlevOnice.
Strandgaperweg 20.
8256 PZ Biddinghuizen.
AGENDA
1. Opening.
2. Stemming over de nieuwe statuten.
3. Sluiting.
Hoogachtend,
Kees van Malssen.
Voorzitter.

De oproep en concept statuten worden ook per post aan alle leden verstuurd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.