Samenwerking met de Fietsersbond

Gepubliceerd op

Recentelijk heeft de infrastructuurcommissie gesproken met enkele mensen van het hoofdbureau van de Fietsersbond. Op de agenda stonden de fietsrouteplanner en de vorm van nadere samenwerking met de Fietsersbond.

Fietsrouteplanner


Zoals al eerder hier gemeld heeft de infrastructuurcommissie een eigen website: www.intercityfietser.nl. Hierop zijn we bezig onze plannen te ontwikkelen, en de eerste contouren zijn inmiddels zichtbaar. Eén van de punten die we willen aanpakken zijn de “gelokaliseerde hindernissen” of fietsknelpunten. Denk daarbij aan hekjes en paaltjes waar je met een velomobiel niet langs kunt. Waar mogelijk weghalen is de meest definitieve oplossing, maar dat is zaak van de lange adem. Zelfs als iedereen het er over eens is dat een paaltje beter op een andere plaats kan staan, kost het meestal twee jaar intensieve aandacht om de wijziging ook voor elkaar te krijgen. Een eerste stap is het maken van een route zodat je deze lokale hindernissen vermijdt. Om dit voor elkaar te krijgen is volgens ons de fietsrouteplanner van de Fietsersbond de meest geschikte partner.
Dit onderwerp stond op de agenda bij het overleg met de Fietsersbond. Hierbij hebben we benadrukt dat die hindernissen niet alleen voor velomobielen vervelend zijn, maar ook voor bakfietsen, tandems, en kinder- en bagagekarren. Dit laatste is een sterk argument om hiervoor ruimte te maken in de fietsrouteplanner. Op dit moment wordt bekeken of dit technisch mogelijk is, en op welke termijn hier aandacht aan besteed kan worden. De categoriën die nu voorgesteld zijn geven een beperking voor lange fietsen (tandems, twee-wielige bakfietsen) en voor brede fietsen (velomobielen, driewielers, aanhangwagens). Breed in dit verband is een vrijge doorgang van minder dan 1 meter. Hier lijken de meeste kinderkarren en velomobielen doorheen te kunnen, al moeten we nog enkele populaire driewielige bakfietsen opmeten.
Wat is onze rol in dit geheel? Om op de hindernissen later in de fietsrouteplanner te krijgen, hebben we vrijwilligers nodig die weten waar de paaltjes en hekjes staan. Bij deze daarom een oproep om actief te worden als vrijwilliger voor de fietsrouteplaner, aanmelden kan bij de Fietsersbond. We stellen het op prijs als je aangeeft dat je via de NVHPV van de fietsrouteplanner gehoord hebt. Op dit moment zijn de hindernissen nog niet in te voeren, en ook nog niet te gebruiken in de planner zelf. Maar het omgaan met de editor vraagt enige gewenning. Op dit moment is de planner net actief geworden in Zuid-Holland. In die provincie is dus een grote behoefte aan vrijwilligers, maar ook elders zijn nieuwe vrijwilligers welkom. In Groningen, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg is de Fietsrouteplanner nog niet actief, maar daar wordt aan gewerkt.

Meldpunt “Mijn slechtste fietspad”


Een ander onderwerp dat ter sprake kwam is het Meldpunt “Mijn slechtste fietspad”. Via dit meldpunt kan je slecht onderhoud, vreemde situaties en andere problemen op fietsverbindingen direct bij de betreffende wegbeheerder melden. Jij blijft zelf ‘eigenaar’ van het probleem, maar de betrefende afdeling van de Fietsersbond (of het hoofdbureau als er geen afdeling is) wordt ook op de hoogte gesteld. Succes is niet gegarandeerd, maar de klacht komt in elk geval bij de juiste instantie terecht.
Een voorbeeld van een fietspad dat deze aandacht nodig heeft is de route langs het Amsterdam Rijnkanaal. Frans Grotepass heeft hier een paar maal de grootste gaten gemarkeerd met verf en reflectoren op de bomen. Dit heeft op de wegbeheerder geen indruk gemaakt, maar een bericht via het meldpunt heeft tot een positieve reactie geleid. Het probleem is nog niet opgelost, maar dat heeft meer te maken met de tussenliggende vorstperiode. We houden de zaak in de gaten.
Als je last hebt van slechte infrastructuur is ons advies om dat te melden via het meldpunt van de de Fietsersbond. Voor het overgrote deel zal het probleem ook voor andere fietsers hinderlijk zijn. Als het probleem specifiek is voor ligfietsers dan ontvangen wij graag een bericht op
//
. Zorg wel dat je klacht naar de juiste wegbeheerder gaat, dat is niet altijd even duidelijk. Vaak is dit de gemeente, maar bij twijfel kan je ‘Onbekend’ kiezen. Zorg er dan wel voor dat je de plaats van het probleem heel duidelijk omschrijft, want de Fietsersbond moet dan handmatig uitzoeken waar de klacht naar toe moet.

Samenwerking


Het laatste onderwerp op de bijeenkomst was de vorm van verdere samenwerking tussen de NVHPV en de Fietsersbond. De Fietsersbond bestaat uit lokale afdelingen. De meeste fietspaden vallen onder beheer van de gemeenten, en deze organisatie-vorm biedt veel voordelen. Helaas valt de intercityfietser daardoor soms tussen wal en schip. Wij willen een bijdrage leveren om dat gat te vullen. De mensen op het hoofdbureau hebben daar interesse in, maar de vorm van deze samenverking moeten we nog nader bestuderen.Zie ook:

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.