Strijd over de IHVPA naam

Gepubliceerd op

De amerikaanse HPVA en de internationale IHVPA strijden sinds een viertal maanden om het recht van het gebruik van de naam IHVPA.

De laatste maanden is er tussen de Amerikaanse ligfietsvereniging HPVA en het internationaal overkoepelende IHVPA wat heen en weer geschreven. Tot nu toe is daar niet veel communicatie over via internet naar buiten gebracht. Een paar dagen geleden verscheen op de Amerikaanse lijst een verwijzing naar de discussie tussen de HVPA en IHPVA.
In de tekst van de mail werd al duidelijk vermeld werd dat de vroegere ihpva regelmatig de klacht kreeg dat zij vooral op Amerika was gericht. Vervolgens verscheen dit bericht:
met daarin tekst van een van de laatste brieven die de houding van de HPVA ten opzichte van de rechten op de naam IHPVA opsomt. De reactie die de HPVA al eerder ontving en hier in pdf is te lezen is uiteraard niet via de website terug te vinden.
De HPVA heeft al op zijn eigen site een zogenaamde ihpva afdeling gemaakt. En ook zijn zij begonnen met het schrijven over de omvorming in hun clubblad, zoals hier te lezen valt, 4 bladzijden in pdf.

Het is niet duidelijk terug te lezen, maar het lijkt erop dat mensen eerst lid moeten zijn van de ihpva voordat zij records kunnen laten erkennen. De huidige ihpva kent geen lidmaatschapsgeld en beslissingen worden genomen op basis van de instemming van de meerderheid. Deze simpele opzet zorgt voor een soepele en weinig formele organisatie. Iedere landelijk opererende vereniging kan er lid van worden en de doelstelling van een internationaal orgaan wordt daardoor makkelijk bereikt. Een van de belangrijkste activiteiten is het bijhouden van de records die worden gereden. De verschillende meest actieve verenigingen hebben al zelf in de afgelopen periode al recordcomités gevormd. Die recordcomités krijgen vanuit de IHPVA de authorisatie hiervoor:

The IHPVA has formed a new Record Committee and instituted new procedures for administration of HPV performance record attempts. Record attempts are sanctioned, observed, and verified by IHPVA national organisations. When an attempt is successful, the Observer Report is submitted to the Record Committee for ratification as an official IHPVA record.

The new system is designed to promote efficiency. Administering record attempts through a local national organisation is more timely and effective than working through a Record Committee in one country, which may be distant, and use a different language. The new Record Committee consists of three people, each with a back-up alternate to serve in case a member is unavailable, or there is conflict of interest (such as a relative being on the record-attempt team).”
In de tweede paragraaf van
de brief wordt gesteld dat er geen initiatieven zijn ondernomen om de IHPVA formeler te maken.
Maar binnen de IHPVA in de periode 2001-2003 is lang gesproken over het formaliseren van de organisatie. Er zouden regels en beschrijvingen komen waarin een heel aantal dingen vastgelegd zou gaan worden. De conclusie dat teveel regels verstikkend zouden werken voor ontwikkelingen zijn het resultaat van de besprekingen.
De ironie van het verhaal is dat een van de mensen die toen tegen de regels was (Al Krause) nu mede-initiatiefnemer is van het claimen van de IHVPA naam en het omvormen van de HPVA. De naam Krause komt als hoofdredacteur, voorzitter, penningmeester en nog vele andere functies naar voren in de nieuwe organisatie. Er is blijkbaar binnen de nieuwe club wel wat belangenverstrengeling en een eenzijdig beeld aanwezig.
Er is vanuit de HPVA vooral veel kritiek geweest en gekomen.
Op zich is het wel een bekend verhaal, er is veel kritiek op bestaande organisaties. Kritiek is ook makkelijk te geven. Mensen zijn echter niet bereid om zelf actief mee te werken om zaken op poten te zetten en op het moment dat zij daartoe de kans krijgen komt er weinig van terecht.

Ook hier weer was er in het verleden veel commentaar vanuit Al en Alice Krause op de redacteur van Human Power de heer Theo Schmidt over de redactievoering. Er is echter nooit door hen voor vervanging of verbetering gezorgd. Sterker nog, de bezwaren tegen het blad Human Power leidden in 2005 tot de splitsing van HPVA en IHVPA, de HPVA wilde niets meer met IHPVA te maken hebben. Daarna is het blad Human power gestopt en is er een variant op internet waarnaar door ligfiets.net regelmatig wordt verwezen. Zoals in juni 2008,
oktober 2007 en maart 2007.

De HPVA brief schetst eigenlijk 1 kant van het verhaal en gaat voorbij aan een aantal ontwikkelingen. Helaas is het namelijk niet mogelijk op een naam copyright te krijgen. Dus dat deel van de brief is niet steekhoudend. De actie van de HPVA is dan ook door deze brief in pdf verworpen door een groot aantal van de hpv verenigingen van over de rest van de wereld. Dat is ook verwoord in de reactie van een van onze redactieleden.
Niet gehinderd door het gebrek aan instemming van meerdere landen wordt in het blad van de HPVA wordt al trots de IHPVA magazine wordt genoemd. In amerikaans: "We are officialy the International Human powered Vehicle Association".
De Ihpva krijgt in het blad een uitsmijter van jewelste. "Met vage richtlijnen, zonder budget en inkomsten en een groeiende behoefte aan meer deelnemende vrijwilligers heeft geresulteerd in een teruglopend aantal van 6 naar 4 actieve deelnemers".
En we kunnen doorgaan: "In de afgelopen jaren voelden de aangesloten verenigingen zich steeds meer vervreemden van de taken van de ihpva zoals het opstellen van regels, het organiseren van evenementen en het geven van richting aan ontwikkelingen. De hpva werd vaak te hulp geroepen bij vraagstukken en dus deed zij in feite al het werk van de IHPVA".
Ook die conclusie is echter onjuist. Ondanks dat er misschien bij een discussie soms 4 tot 6 actieve deelnemers in de discussie zelf waren werden alle besluiten bij de IHVPA alleen met meerderheid van stemmen genomen. In de amerikaanse HPVA is door de bundeling van alle belangrijke functies naar mensen die Krause heten een groter gevaar te verwachten van een ondemocratische besluitvorming.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.