OPROEP: secretaris NVHPV

Gepubliceerd op

Na vier jaar secretaris van de NVHPV te zijn geweest, ruilt Erik Wannee deze taak in voor andere taken binnen de vereniging.

Daardoor ontstaat er m.i.v. de komende ALV (12 maart) een vacature voor de functie van secretaris.

De taken van de secretaris zijn:

    Het actief deelnemen aan bestuursvergaderingen: Meewerken aan het ontwikkelen van beleid op korte en lange termijn binnen de vereniging.
    Het notuleren van de bestuursvergaderingen en van de jaarlijkse ALV.
    Correspondentie met derden.
    Ad hoc taken die in onderling overleg tussen de bestuursleden worden verdeeld.

Hoeveel tijd en energie kost deze taak?

De eerste twee bovengenoemde punten zijn verreweg het belangrijkst. Er wordt maandelijks gereisd naar en van de vergaderlocatie. De bestuursvergaderingen zijn doorgaans bij één van de bestuursleden thuis en duren meestal van 19 tot 22:30 uur. Mensen die van ver moeten komen, kunnen meestal blijven logeren als ze dat willen.

Daarnaast neemt het uitwerken van de notulen in de praktijk ongeveer een uur in beslag (afhankelijk van hoe ervaren je daarin bent).

De correspondentie met derden stelt in de praktijk niet veel voor. Er wordt een enkele maal per jaar een brief ontvangen en soms een e-mail die dan op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt ingebracht bij 'ingekomen post'.

Gezien het feit dat de secretaris relatief zwaar belast wordt met het maken van de notulen is hij in principe vrijgesteld van andere extra taken zoals contacten met commissies etc.

Vergoedingen

Uiteraard is het een vrijwilligersfunctie, dus onbetaald. Er zijn wel zaken die vergoed worden, zoals reiskosten naar en van de vergaderingen; papier- en drukkosten, tegemoetkoming in computer- en internetgebruik.

Meer weten?

Mocht je meer willen weten of je beschikbaar willen stellen voor deze functie? Neem dan kontakt op met de huidige secretaris, Erik Wannee, tel. 055-5342227.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.