Verkeersopvattingen

Gepubliceerd op

Het komt niet zo vaak voor, maar een verkeerskundige komt met zijn opvattingen in de pers minder bordjes en andere zaken worden besproken in dit artikel. Vooral de link in dat artikel naar het stuk in Wired is leuk. Het beschrijft rotondes die werden gemeden door fietsers vanwege hun onveiligheid, en een demonstratie van de verkeerskundige zelf die zonder te kijken achteruit over de rotonde loopt. Let op, het artikel bestaat uit meerder bladzijden waarbij rechtsbeneden de bladzijden kunnen worden doorgebladerd. In het uitgebreide bericht meer over rare verkeerssituaties.

De vereniging 3VO draait het vraagstuk van de verkeersveiligheid om, niet de auto is gevaarlijk maar de fietser ze verzuimen duidelijk aan te geven dat alle fietsers hetzelfde bewegen. Ook volwassenen rijden net als de kinderen blijkt pas later als er doorgelezen wordt. En uiteraard wordt niet gekeken in welke situaties dit gebeurt! Rode lampen die onnodig op rood blijven staan als autoverkeer al doorrijdt en de fietser voor rechtdoor moet stoppen, debiele constructies met bochten, uitbuigen en afremmen van fietsers die hierdoor nauwelijks normaal door het verkeer kunnen bewegen, allemaal redenen die het gedrag van de fietser veroorzaken. Wat is dan de werkelijke oorzaak? Laat de verkeerskundige denken als een kind en laat kinderen een maatstaf zijn hoe een verkeerssituatie wordt vormgegeven. Als er een rare bocht in een fietspad wordt gelegd die nergens toe dient zullen kinderen door het gras gaan. Als een stoplicht al zo'n 3 minuten op rood staat voor de fietser kijkt een kind om zich heen of het veilig is en rijdt dan door.
De redactie zag bij de constatering van eerdere situaties ook al eens wat probleempunten het is echter ook niet verbazingwekkend dat er aan de situatie waarover daar is geschreven 6 jaar na dato nog geen verandering is gekomen.
Misschien dat de verkeerskundige die nu met uitspraken in het nieuws komt de mensen kan aanzetten tot denken. Wellicht dat zelfs in de toekomst het verkeer kindvriendelijk in plaats van kindveilig wordt?
En onlangs laaide ook weer de de discussie op over voorrang op rotondes, uiteraard willen de verkeerskundigen lekker doorrijden met de auto en dus wordt ieder onderzoek aangegrepen daar de motieven voor te leveren. Gebrekkig vormgegeven situaties blijven bestaan. Zoals in bovenstaande constatering van probleempunten wordt bewezen lijkt ook bij de constatering van een gevaarlijke situatie niet de opheffing daarvan een prioriteit te zijn.

De fietsersbond schreef:Vandaag een uur geleden heeft de Fietsersbond onderstaand persbericht
uitgestuurd. Het is onze reactie op het pas uitgebrachte rotondeverhaal
van de SWOV.


PERSBERICHT

Utrecht, 2 februari 2005

Voorrang voor fietsers op rotondes veilig en comfortabel

Vandaag publiceerde de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid) een onderzoek waarin zij aangeven dat voorrang voor
fietsers op rotondes ontraden moet worden. Dit gaat in tegen bestaande
aanbevelingen. De Fietsersbond ziet in het statistisch onderzoek geen
aanleiding om bestaande aanbevelingen te herzien. Rotondes met fietsers in
de voorrang zijn heel veilig in vergelijking tot drukkere kruispunten.
Automobilisten begrijpen de voorrangsregeling op rotondes met voorrang
voor fietsers beter dan op rotondes met geen voorrang voor fietsers. Dit
is in een experimenteel onderzoek door TNO-menskunde vastgesteld.
Onduidelijk ontstaat juist door aan automobilisten wel voorrang te geven
en aan fietsers niet.


Belang van uniformiteit
Voorrang voor fietsers op rotondes sluit aan bij de standaardregel:
rechtdoorgaand verkeer heeft voorrang op afslaand verkeer. Meer dan
twee-derde van de rotondes in ons land heeft voorrang voor fietsers en dat
percentage stijgt. Dit komt door het CROW-aanbeveling uit 1998 die
ondersteund wordt door IPO, VNG, 3VO, ANWB, TLN en Fietsersbond. Doordat
gemeenten en provincies rotondes volgens dat advies bouwen, wordt een
wildgroei van verschillende vormgeving en voorrangsregelingen tegengegaan.
Dit is goed voor meer uniformiteit en daarmee voor meer veiligheid. De
Fietsersbond hoopt dat wegbeheerders vasthouden aan de bestaande
aanbevelingen.


Geen nieuwe inzichten
De SWOV meldt dat fietsers in de voorrang niet de veiligheid heeft gegeven
die zij verwachtte. Een bredere SWOV-studie naar kruispunten (R-2003-36)
concludeerde juist dat voorrang voor fietsers net zo veilig is als geen
voorrang. Het verbaast de Fietsersbond, dat aan deze studie in het nieuwe
rapport geheel voorbij gegaan wordt. Verder constateert de Fietsersbond
dat de SWOV ten onrechte geen onderscheid maakt tussen fietsers en
bromfietsers. Doordat de bromfietser in 1999 van het fietspad naar de
rijbaan verhuisd is, zijn de op oudere gegevens gebaseerde conclusies niet
van toepassing op de huidige praktijk.

Meer info: Meer achtergronden op website fietsersbond en voor het "doortimmerde" rapport van SWOV dit pdf document op pagina 25).

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.