Sinterklaastips deel 2

Gepubliceerd op

Tips voor Sinterklaas deel twee

Fehlau, Gunnar, The Recumbent Bicycle. Williamston, MI: Out Your Back Door, 2004. Pb., ca. 17 EUR. Engelse vertaling van Das Liegerad. (3de,
voll. herz. dr., Kiel: Moby Dick Verlag, 1996 [1ste dr. 1993]). Het enige boek op de markt dat uitsluitend aan ligfietsen is gewijd,
geschreven door een broer van de ligfietsende prijsrijder Axel Fehlau. De Duitse uitgave is uitverkocht, maar de Engelse vertaling uit 2001
werd in 2004 opnieuw uitgebracht. Fehlau toont meer interesse voor snelheid en sport dan voor flexibiliteit en alledaagsheid van de ligfiets.
Hij schrijft ook over de geschiedenis van de ligfiets. Hij is inmiddels (2004) werkzaam als communicatiedeskundige in de fietsbranche (bij
BICO Zweirad marketing). Hij werkte eerder voor Riese & Müller (producenten van de bekende Birdy-vouwfiets) en publiceerde onder meer nog een
boek over vouwfietsen (Das Modul-Bike, 1997).

Tim Cope, Chris Hatherly, Off the Rails: Moscow to Beijing on Recumbent Bikes. Summersdale Publishers 2004. Pb. ca. 13 EUR. Volgens VeloVision "a well-written account of two young men's travels from
Moscow to Beijing on recumbent bikes. The recumbents are largely incidental
- the real interest in this book is the interaction of the two authors and
with the people they meet. They get into plenty of sticky situations, fall
out but pull through. Definitely in the better class of travel writing with
- as I prefer - plenty of direct speech rather than too much straight
description. Very enjoyable."


Wilson, David Gordon en Jim Papadopoulos, Bicycling Science. 3de dr., Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, 2004. Pb., ca. 20 euro. De derde editie van dit standaardwerk verscheen dit jaar, meer dan twintig jaar na de tweede uitgave uit 1982 en is bijna 100 bladzijden in omvang
toegenomen. Co-auteur is niet langer Frank Whitt (inmiddels overleden), maar oud MIT-promovendus en -medewerker Jim Papadopoulos. Hij is
vooral verantwoordelijk voor hoofdstuk 8 over steering and balancing, maar heeft ook elders bijdragen geleverd. MIT-professor David Gordon
Wilson (1928) publiceerde Bicycling science voor het eerst in 1974, samen met Frank Whitt. Wilson was een van leidende figuren van een groep
Amerikaanse en later ook Europese technici, wetenschappers en idealisten die belang stelden in de bredere verspreiding en verbetering van
alle mogelijke ‘mensaangedreven voertuigen’. Zijn Bicycling science vormde de eerste systematische inventarisatie van wetenschappelijke
kennis over de fiets en is internationaal nog steeds het standaardwerk op dit terrein, waarin zaken als aandrijving, stabiliteit, besturing, rol- en luchtweerstand met veel aandacht voor mogelijke alternatieven en innovaties worden geanalyseerd. Volgens de tekst van het omslag zijn de hoofdstukken 2, 5, 11 en 12 completely new, terwijl de hoofdstukken 3,4, 6, 7, 8, 9 en 10 meer of minder ge-update zijn. Ook hoofdstuk 1 bevat veel verwijzingen naar onderzoek en literatuur van de laatste 10 jaar. Bovendien bevat deze editie veel nieuwe illustraties, met name
van allerlei UHPVs. Overigens worden sommige onderwerpen juist uitvoeriger in de editie van 1982 behandeld. Elk hoofdstuk bevat uitgebreide
literatuurrerefenties.


Helaas: Encycleopedia VIII, eerder gepland voor dit najaar, is nog niet uit. Misschien kan de Goedheiligman een tegoedbon à 25 euro
uitschrijven voor wie in januari toch graag deze alternative buyers guide to quality cycling around the world wil uitpluizen. Encycleopedia
heeft aandacht voor ligfietsen, maar ook voor vouwfietsen, tandems, vrachtfietsen, fietskarren en technische innovaties. De laatste uitgave verscheen in 2002/03 en is nog verkrijgbaar voor 19 euro (zie www. encycleopedia.com).
VeloVision. 1(2001)-. Een lopend Brits kwartaaltijdschrift onder redactie en met vele bijdragen van Peter Eland, die eerder werkzaam was voor het onvolprezen Bike Culture Quarterly. Er verschijnen in VV, net als in BCQ, veel artikelen over ligfietsen en HPVs. Eland schrijft zelf over het blad : It is a magazine for those passionate about cycling, and whose interest is in the practical applications of cycling, bikes
as a transport solution, and cycling as a bridge between like-minded people across the world. […] It contains authoritative technical
material, intriguing stories of cycling people and communities from across the world, cycling art, history and literature, and of course the
latest from the world of specialised cycle design: workbikes, recumbents, folders, family cycling and more. Een abonnement van vier nummers
kost 28 BP. Zie de nederlandse verdeler


Ook via de uitgevers van Velosvision te krijgen: de Cycle and Recycle 2005 Calendar. 11 BP. Volgens hun eigen beschrijving (zie
www.velovision.com) is The Cycle and Recycle 2005 Calendar a 17" x 11" wall calendar packed with splendid, evocative cycling images in
colour and black and white. The illustrations are captioned (all in English this year), with the calendar enlivened throughout with
provocative quotes, illustrations and images. It's heavily international, with scenes from around the world. The calendar celebrates the bike
without borders, a sustainable transport solution that crosses the world. Contributors include Claude Marthaler, well-known world traveller
and Velo Vision writer.

Zie ook:

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.