Fietsersbond: gids ligfietsen

Gepubliceerd op

ZESTIG LIGFIETSEN VERGELEKEN IN EEN BROCHURE
Derde herdruk van wegwijzer voor potentiele ligfietsers. Uitgave van de Fietsersbond

ZESTIG LIGFIETSEN IN EEN BROCHURE
Derde herdruk van wegwijzer voor potentiele ligfietsers

De ligfiets heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Er rijden momenteel tussen de 20 en 30.000 ligfietsen in Nederland rond en dit aantal groeit met enkele duizenden per jaar. Hoewel het marktaandeel van ligfietsen klein is ten opzichte van gewone fietsen, zijn er relatief gezien veel fabrikanten die meerdere en sterk uiteenlopende modellen op de markt brengen. Door dit grote aanbod, de soms forse prijzen en het grote verschil met gewoon fietsen, is een goede orientatie voor aanschaf zinvol. De derde herziene en actuele herdruk van de brochure Ligfietsen van de Fietsersbond, wil potentiele ligfietsers wegwijs maken in de mogelijkheden, kenmerken en het grote aanbod aan ligfietsen.

In het eerste deel van de 135 pagina’s tellende, rijk geillustreerde brochure , worden alle aspecten van het ligfietsen belicht. Aan de orde komen o.a. de voor- en nadelen, het gebruik, de houding, de verschillende typen en de constructie kenmerken. Op basis van deze uitgebreide informatie moet het mogelijk zijn een eerste selectie te maken uit het aanbod. Het tweede deel bevat een overzicht van alle ligfietsen die in Nederland te koop zijn plus de gegevens van dealers en fabrikanten. Maar, zo stelt ook de Fietsersbond, de belangrijkste informatie is hoe je je voelt op de ligfiets van je keuze. Daarvoor bestaat maar een oplossing: een proefrit voor je hem koopt. Hoe en waar je dat kunt en waar je informatie kunt vinden (o.a. via verschillende web-sites) staat ook in de brochure. Op de FietsRai die vandaag begint zijn de meeste modellen te bewonderen. Maar de beurs voor ligfietsers is Cyclevision die elk jaar begin juni in Lelystad wordt gehouden.

De brochure Ligfietsen is te bestellen door f13,- over te maken op giro 30255 van de Fietsersbond in Utrecht o.v.v. Ligfietsen. En naam en adres natuurlijk....
Leden van de Fietsersbond betalen een tientje.


Zie ook:

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.