Vrijdagbericht

Gepubliceerd op

Visite, Fietsersbond, verslaving, Raptoride, Eco, Afsluitdijk, antiek, dingetje, Race in the Park, gevarenzone, reclame

Arts rijdt visite met een ligfiets

Onder de titel 'Broodje kaas op de fiets', schrijft Joost in de Volkskrant dat hij, op een zeer drukke morgen met patiënten, in zijn ligfiets springt.

Ligfietsen volgens de Fietsersbond

Op de website van de Fietsersbond wordt, in een, verder overigens leuk en lezenswaardig, artikel van 30 april jl. , zo te lezen op achterhaalde informatie uit de ligfietswereld teruggegrepen. Kees van Malssen voorzitter? Dat is toch al weer een tijdje geleden, niet?

Verslaafd aan fietsen?

Naar aanleiding van het delen van dit artikel over fietsverslaving op Facebook, meldde zich aldaar (fb) een Nederlandse psychiater die fietsverslaafden graag onder zijn hoede wil nemen. Dus mocht je onverhoopt wat geestelijke begeleiding nodig hebben, dan weet je waar je terecht kunt.
Wij bij de redactie betwijfelen trouwens dat de beste man het vanuit onze geledingen druk gaat krijgen. Want wat helpt er nou beter om je kop vrij te maken, dan een stukje fietsen...?!?

Raptoride 2019

Zondag 5 mei a.s. is er weer een Raptoride! Verzamelen vanaf 10:00 bij Elan Ligfietsen in het Dutch Bicycle Centre, te Nijmegen. De start is om 11:00 uur. Aanmelden is alleen nodig als je een ligfiets wilt huren.

Daarnaast zijn er op zondag ook nog de Vrijheidsrit en de Bevrijdingstocht.

Eco Emmen

Emmen krijgt volgend jaar een groot evenement: beelden gemaakt van afval. Maar waar het ons om gaat is de afbeelding bij dit verhaal.

Afsluitdijk open…

… voor fietsers: dit jaar op vier (4!) zondagen. Tja, we weten niet of dit nou het gewenste resultaat is. Moeten we hier blij van worden? Of is het een doekje voor het bloeden?
'Met een set van aanvullende maatregelen zoals verkeersbegeleiders bij de werkzaamheden, extra afscherming van het bouwterrein en het wegverkeer bij de bruggen bij Den Oever tijdelijk over 1 weghelft te laten rijden, is het mogelijk om de dijk in 2019 4 zondagen open te stellen voor fietsers. Afhankelijk van werkzaamheden en in afstemming met fietsersbonden zal bepaald worden welke zondagen hiervoor het meest geschikt zijn. Ik heb gekozen voor zondagen omdat dan de verwachte impact voor het wegverkeer het minst is.
Voor 2020 en 2021 lijken de mogelijkheden voor openstelling beperkt maar zal ik te zijner tijd bezien of zich hier ook kansen voordoen om fietsers en wandelaars incidenteel veilig van de dijk gebruik te laten maken.'

Aan Rijkswaterstaat was gevraagd om de dijk tijdens de hele bouwvakvakantie open te stellen voor fietsers en voetgangers.
Afgelopen woensdag (1 mei) is de brief besproken met Rijkswaterstaat. We blijven ook voor 2020 en 2021 aandringen op een zo ruim mogelijke openstelling.
Aldus de mail van de Fietsersbond.
Update: zojuist komt nog een volgende nieuwsbrief van de Fietsersbond met een update binnen, waarin gesteld wordt dat het aanbod van RWS onvoldoende is.
'Onze organisaties zijn uiteraard blij met dit tastbare resultaat van de petitie, maar hebben aangedrongen op openstelling op meer tijdstippen. Volgens Rijkswaterstaat is dat onmogelijk gezien de afspraken met de aannemers, die ook tijdens de bouwvakvakantie doorwerken en de weekends als uitloop willen kunnen gebruiken.
Onaangenaam was de mededeling dat openstelling in 2020 en 2021 hoogstwaarschijnlijk helemaal onmogelijk is. Reden: er zijn dan maar twee rijbanen beschikbaar en één rijbaan vrijmaken voor de fiets wordt als onveilig gezien. Wij hebben duidelijk gemaakt dit niet acceptabel te vinden en hebben erop aangedrongen de dijk desnoods af te sluiten voor autoverkeer op een aantal tijdstippen.

We zullen hierover in gesprek blijven met Rijkswaterstaat en ook de Kamerleden informeren die vragen hebben gesteld. Daarnaast bereiden we een bezwaar voor tegen het verkeersbesluit over de driejarige afsluiting.

Binnenkort: samen over de Afsluitdijk

We zeiden het al: we zullen de data van de openstelling in 2019 zo spoedig mogelijk bekend maken, en roepen alle fietsers en wandelaars op om dan te komen fietsen en wandelen op de dijk. Zo maken we duidelijk dat de openstelling belangrijk is, ook in 2020 en 2021!'

Over verdere ontwikkelingen hieromtrent houden we je natuurlijk op de hoogte: wordt vervolgd!

'Antiek'

Wat komt daar aan? Het is niet de meest gestroomlijnde, maar is toch duidelijk een fiets (fb).

Ehm, wat was het ook al weer

Als je als fietsenmaker een rekening moet uitschrijven voor een, kom hoe heet zo iets ook alweer, krijg je de volgende kreet op de rekening: velo pod dingetje (fb).

A Race in the Park

De site van A Race in the Park is grotendeels in het Nederlands leesbaar.
Nog niet voor honderd procent in het Nederlands benaderbaar… maar als je bij keuze van een nieuwe pagina weer de Duitse taal ziet staan, hoef je alleen op de Nederlandse vlag te drukken.

50 tot 60 jarigen fietsers in gevarenzone

Tweederde van de dodelijke slachtoffers, hadden de leeftijd tussen de vijftig en vijfentachtig jaar. Alleen bij de groep tussen de vijftig en zestig jaar zijn de fatale ongelukken fors toegenomen. Aldus het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek).
Hoe zou dit komen? Deze leeftijdsgroep fietst vaker (woon- werkverkeer, sportieve aspiraties) dan de andere groepen.
De oplossing ligt in het autoluw maken, maar ook in het verbeteren van de (fiets-)infrastructuur. Ook de eventuele helmplicht, daar is ie weer, komt ter sprake. Daar is de Fietsersbond op tegen (helmplicht). Daartegenover staan de medici die de slachtoffers onder handen krijgen (begrijpelijk, maar mogelijk hebben de medici last van tunnelvisie, red.).

Hier wordt alleen maar gesproken van fatale ongelukken, maar hoe zit het met de gewonden?
Het ROV Oost-Nederland (Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid) heeft VeiligheidNL gevraagd om ongevallen waarbij fietsers betrokken te onderzoeken. Hieruit blijkt dat de fatale ongelukken maar een klein deel is van alle ongelukken (bij fietsers).
Een citaat: 'In de recreatieve sfeer gaat het vaak mis: 1 op de 10 spoedeisende hulp-fietsslachtoffers bereed een racefiets en eveneens 1 op de 10 een mountainbike. 16 % van de fietsslachtoffers droeg ten tijde van het ongeval een helm. Dit betreft dan vooral de racefietsers (86%) en mountainbikers (68%).'.

Reclame

Afgelopen zaterdag stond in de Duitse krant 'Rheinische Post' een bijna paginagroot artikel over de velomobiel. In het artikel 'Das Velomobil ist die Krönung' wordt uitstekend uitgelegd hoe en waarom Detlef Günther bij een velomobiel is terechtgekomen. Voortreffelijke reclame voor velomobielen en ligfietsen in het algemeen!

Het artikel is ook online beschikbaar.

Reacties

MaartenSneep op vr 03 mei 2019 om 18:44

Als één van de geïnterviewden in het Fietsersbond artikel wil ik graag toevoegen dat het hier een verhaal van een jaar of 5 geleden uit de vogelvrije fietser betreft. Er kloppen ondertussen wel meer details niet.

Oliver op vr 03 mei 2019 om 20:07

Ik had al het gevoel dat ik het al eens eerder had gelezen, Maarten, maar wist niet meer waar dat was. Het is in ieder geval nog altijd actueel, dus een beetje recycling kan geen kwaad.

MichielAdriaan op za 04 mei 2019 om 09:46

@Maarten. Wat ook niet klopt is dat je bij de Fietsersbond verplicht bent de 'Vogelvrije Fietser' over de fossiele post te ontvangen. Of anders de inhoud helemaal niet te lezen krijgt. Net als met Ligfiets& bij de NVHPV.
IK neem dus ook aan dat daar wel dezelfde mensen achter zitten?

peterb2 op ma 06 mei 2019 om 00:44

Dat Kees geen voorzitter meer is, is inmiddels in het stuk van de Fietsersbond aangepast.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.