Nieuwe regels voor ligfietsclubs van kracht

Gepubliceerd op

Het is al jarenlang een groot probleem dat er eigenlijk geen regels zijn voor ligfietsclubs. Eigenlijk is het altijd vrijheid blijheid en kan iedereen komen en gaan en rijden met wie hij wil. Aangezien het vastleggen van leden voor organisaties straks ook onder de GDPR (privacy wetgeving) gaat vallen worden vanaf morgen met terugwerkende kracht een aantal regels voor alle ligfietsclubs van toepassing.

De regels zijn opgesteld door een van de rijders van de ligfietsclub LOL. De opsteller Paul schrijft :
"Uiteraard kan iedere club van deze algemene regelvoorwaarden voor ligfietsclubs afwijken, ze kunnen dan de afwijkende voorwaarden voor deelname aan hun ritten vaststellen".

De voorwaarden zullen uiteraard worden opgenomen in de documentatie op ligfiets.net. Voorzitter van de NVHPV, de initiatiefnemer van de site, schrijft; "We zijn blij met de suggestie van de blogschrijver van Mooi Geel. Het lijkt logisch om dit via de site te gaan regelen waar eigenlijk alle ligfietsclubs nu zijn verenigd en waarop in de agenda de vele activiteiten worden vastgelegd."

Zie hieronder de regels


REGLEMENT LIGFIETSCLUBS NVHPV 2018

1. De Club

  a. Iedere ligfietser en velomobielrijder (hierna ligfietsers te noemen) in Nederland kan een ligfietsclub oprichten. Voor een ligfietsclub zijn minimaal twee leden nodig. Een ligfietsclub bestaat pas echt als er ook gefietst wordt (zie 4a)

2. Het bestuur

  a. Ligfietsclubs hebben per definitie geen bestuur. Maar dat wil niet zeggen dat het een ongeregeld zootje is. Oprichter(s) en leden vanaf het Premium niveau (zie 3a) kunnen desgewenst aanvullende regels bij dit reglement vaststellen.

3. De leden

  a. iedereen met een ligfiets die meefietst is een lid. Hoe meer leden hoe meer vreugd (zie hiervoor ook 4c). Leden met slechts één ligfiets worden standaard lid. Met twee ligfietsen is men premium lid en iedereen met n+1 ligfietsen verwerft daarmee het VIP lidmaatschap. Alle leden hebben dezelfde rechten en plichten.

  b. Er is geen maximum aan het aantal leden van een ligfietsclub.

4. De toertochten

  a. Een officiële ligfietsclub organiseert elke maand een toertocht. Er mag een winterstop gehouden worden als het percentage watjes onder de leden meer dan tweederde is. Het bestuur van de NVHPV verleent per jaar vergunning voor een winterstop.

  b. Vermelding van de toertocht op ligfiets.net is verplicht. Het niet hoeven aanmelden voor tochten door individuele ligfietsers is een grondwettelijk recht.

  c. Valt een tocht samen met een verjaardag van een deelnemer dan wordt die voor vertrek uitgeschud en van de opbrengst wordt het appelgebak betaald.

  d. Ongeveer halverwege elke toertocht is een gereglementeerde stop bij een door de NVHPV goedgekeurd restaurant of café. Deze etablissementen voldoen aan de minimum appelgebakeisen en geven tevens 10% korting aan ligfietsclubs.

  e. Etablissementen die ligfietsclubs weigeren of niet toestaan dat hun kostbare fietsen direct op het terras worden geparkeerd komen op de Zwarte Ligfietslijst. Deze mogen bekogeld worden met bananenschillen.

  f. Afval dat tijdens het fietsen vrij komt wordt zoveel mogelijk met een grote boog naar rechts uitgeworpen. Ligfietsers letten er daarbij op dat andere weggebruikers hier geen hinder van ondervinden.

  g. Elke deelnemer krijgt voor vertrek van de voorrijder (en routebeheerder) een tweetal bonnen voor een 'bio break'. Deze kunnen dan later door de voorrijder worden afgestempeld waarna de kolonne tot stilstand kan komen. Zie ook Paragraaf 4j.

  h. Er is niet meer dan één voorrijder en routebeheerder. Het is verboden met hem/haar in discussie te gaan over de juistheid van de route. Een route mag pas worden heroverwogen als minimaal twee velomobielen zijn vastgelopen in de modder.

  i. Er is minimaal één achterrijder (maximaal drie toegestaan) die er op toe zien dat ook achter in het peloton iedereen zich aan dit reglement houdt.

  j. De achterrijder grijpt in bij illegale bio breaks, langdurig blokkeren van kruisingen zonder noodzaak en illegale routeafwijkingen. De achterrijder kan ook bio-break bonnen afstempelen mits het aantal deelnemers meer dan 10 (tien) is. De achterrijder heeft als bijzondere taak het voeren van het NVHPV vlaggetje.

Reacties

Belle op ma 02 apr 2018 om 20:28

Is hier niet iets misgegaan met de publicatiedatum?

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.