Welke provinciale partijen zijn fietsvriendelijk? (update)

Gepubliceerd op

De Fietsersbond heeft voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 alle verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen op hun fietsvriendelijkheid beoordeeld. De NVHPV heeft meegelezen en daarbij gefocust op langere afstanden.

Voor deze analyse heeft de bond een set criteria opgesteld die door de beoordelende vrijwilligers op alle provinciale verkiezingsprogramma’s zijn toegepast.

Inventarisatie

Wat is de meest fietsvriendelijke partij in jouw provincie? Bekijk de inventarisatie per provincie.

GroenLinks heeft in zeven van de twaalf provincies de beste plannen voor fietsers in petto. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Fietsersbond. Ook D66 en de ChristenUnie hebben in hun programma vaak oog voor de fietser. PVV en 50PLUS laten de fiets links liggen.

Uit de inventarisatie blijkt dat er op provinciaal niveau veel aandacht is voor de verbetering van het fietsnetwerk, zowel voor de dagelijkse fietser als voor recreatief fietsen. Snelfietsroutes zijn een belangrijk thema, mede door de opkomst van de elektrische fiets. Verder pleiten veel partijen voor uitbreiding van fietsparkeerplekken bij ov-knooppunten en goede fietsbereikbaarheid van ov-haltes. In de meeste programma's wordt verkeersveiligheid als algemeen begrip genoemd, maar specifieke verkeersveiligheid voor fietsers is vaak niet uitgewerkt. Barrièrevorming als gevolg van aanleg of opwaardering van autowegen en spoor blijkt een blinde vlek in de overgrote meerderheid van de verkiezingsprogramma's. Opmerkelijk is dat een concrete doelstelling om te komen tot een hoger fietsaandeel in geen enkel programma voorkomt. Slechts in enkele programma's wordt een concreet budget voor fietsmaatregelen voorgesteld.

Beste programma's

D66 Gelderland, ChristenUnie/SGP Noord-Holland, GroenLinks Zuid-Holland en PvdA Zuid-Holland hebben kwalitatief de beste plannen. GroenLinks weet in bijna het hele land goed te scoren. Van alle provincies scoren de programma's in Noord-Holland en Zuid-Holland gemiddeld het hoogst en die in Drenthe en Zeeland (vaak beschouwd als fietsprovincies bij uitstek) het laagst.

Hoewel het meeste fietsbeleid door gemeenten gemaakt wordt, zijn de provinciale verkiezingen niet onbelangrijk voor de fietser. "Fietspaden houden niet op bij de gemeentegrens," aldus Martijn van Es van de Fietsersbond. "Ook de provincie heeft een belangrijke rol in het stimuleren van fietsen, onder meer door het aanleggen van snelfietsroutes en het bereikbaar houden van het landelijk gebied. Fietsvriendelijke partijen kunnen dan ook een wereld van verschil maken."

Geen stemadvies

Van Es benadrukt dat de Fietsersbond geen stemadvies geeft. "Je maakt je keuze natuurlijk niet alleen op basis van het fietsbeleid, maar het is volgens ons wel een belangrijke factor om rekening mee te houden. Goed fietsbeleid houdt de provincie groen, leefbaar én bereikbaar."

Voor de inventarisatie werden alle beschikbare verkiezingsprogrammaâ??s beoordeeld op onder meer budget, ambitie en verkeersveiligheid. De volledige uitslag van de inventarisatie is te vinden op de site van de Fietsersbond, waar ook het landelijk persbericht te vinden is.

Vier jaar geleden noemde de Fietsersbond de betrokkenheid van de NVHPV bij het beoordelen van de verkiezingsprogramma's op fietsvriendelijkheid. Op Intercityfietser werd een schema gepubliceerd met daarin een overzicht van alle provincies en partijen. Er wordt daarin een onderscheid gemaakt tussen 'algemene fietsvriendelijkheid' en 'lange afstand woonwerk fietsvriendelijkheid'.
(De afbeelding komt van de verkiezingscampagne van Pittsburgh. Daarin werd gesteld dat 'Biking and walking are political issues. When you choose to get around by foot or by bike, you are addressing critically important issues: personal health, air quality, oil dependence, economics, infrastructure, and safety.')

Reacties

NoStress op zo 01 mrt 2015 om 18:43

Ha eindelijk!. Keek er al naar uit.
Toch kon ik zelf een keuze maken na enig zoeken en adviezen inwinnen.
D66 Gelderland doet het goed in mijn streek op fietsgebied. Toch heb ik goed gekeken naar andere zaken die voor mij ook van belang zijn. Dan valt D66 toch echt af.
GroenLinks lijkt over het algemeen ook goed te scoren op fietsgebied.
Wel fijn te zien dat op provinciaal niveau fietsbelangen er niet bijhangen maar duidelijk een speerpunt(je) is geworden in de politiek. Dat geeft hoop voor realiseren van snelfietsroutes. We zijn in beeld gekomen. Dat is een belangrijke stap. Zeker de provincie m.n. 'mijn' Gelderland heeft het benodigde geld achter de hand door verkoop van energiebelangen om verkiezingsleuzen ook daadwerkelijk om te zetten in daden. We gaan het zien en hopelijk meemaken....

G op ma 02 mrt 2015 om 11:03

Goeie zaak op zich.


De analyse per provincie en het persbericht van de fietsersbond zijn (zacht uitgedrukt) nogal beperkt. Het lijkt mij zonde om veel werk aan onderzoek te verrichten en vervolgens de gevonden resultaten stil te houden.

Weet iemand of ergens iets meer detail gepubliceerd is mbt de getoetste criteria?

peterb2 op ma 02 mrt 2015 om 14:46

Belle op di 03 mrt 2015 om 17:41

@G: zie de link in de tekst: set criteria, in de eerste alinea na de leader/introtekst.

G op di 03 mrt 2015 om 20:27

@peter, @belle, excuus, ik ben niet duidelijk geweest. De verwijzingen naar de fietsersbond heb ik gevonden, evenals de getoetste criteria.


Maar ik vind het interessant wat er betreffende de criteria zoal te melden valt. Er is per slot van rekening onderzoek naar verricht.


Het advies beperkt zich nu erg tot: "voor provincie x is partij y wel ok en partij z laat steken vallen". Is het een pré als resultaten per tweet gepubliceerd moeten kunnen worden?

Matthe op do 05 mrt 2015 om 22:25

Op de achtergrond speelt m.i. een niet onbelangrijke discussie over het opheffen van de (Provinciale) overheid. Partijen als PVVD en in mindere mate CDA (?) opteren voor het opheffen van de Provincies, 1e Kamer en/of verder vergroten van Gemeenten.
Vóór het verder inkrimpen van de overheid ('bezuinigen') is ook een partij als D66 te vinden, blijkt vandaag maar weer.
Dit tast onze democratie aan en is ook in het nadeel van de kleinschaliger lobbies, zoals bv. de Fietsersbond en NVHPV. De autolobby, bv. de ANWB en RAI/Bovag, is meer nationaal georiënteerd. Behalve voor een toeristisch fietspad in Drenthe of Zeeland doet de ANWielrijdersB nauwelijks iets voor de (lokale) belangen van fietsers.
Dit wordt mede veroorzaakt door het botsen van belangen tussen automobilisten enerzijds en fietsers/voetgangers anderzijds, waarbij de laatste de zwakste partij zijn. Immers het bedrijfsleven cq. Grote Geld en daarmee de autolobby bepaalt meer en meer. Kijk maar naar de reclame(gelden).
Fietsers en voetgangers zijn m.i. dan ook gebaat bij een sterkere overheid. De NVHPV, met aandacht voor gemeentegrens-overschrijdend verkeer, is gebaat bij het voortbestaan en versterken van de Provincie als bestuurslaag.
Helaas vindt ik het verder marginaliseren van de overheid en politiek als factor niet terug in de criteria van de Fietsersbond of het moet zijn onder 'Ambitie'.
Ik heb wel het idee dat de partijen met de meest fietsvriendelijke programma's ook toevallig (?) degene zijn die het belang van een sterke overheid en ook Provinciale Staten zien.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.