Ledenvergadering NVHPV

Gepubliceerd op

Belangrijke punten op de jaarvergadering.

Tijdens de jaarvergadering hebben bestuur en aanwezige leden een
aantal zaken besproken.
We gaan in vogelvlucht over de punten heen, het stuk hieronder is dan ook niet de officiële vastlegging of notulen maar meer een indruk met belangrijke punten. Verschuivingen in het bestuur, bespreking van ligfiets.net en de uitslag van de wedstrijddiscussie.
Binnenkort zullen de concept-notulen verschijnen.

Bestuur en mededelingen

Het bestuur zou zich toeleggen op werving van meer leden. Dat is dit jaar niet gebeurt. Verder worden een aantal veranderingen in bezetting aangekondigd, sommige functies werden door de vergadering officieel bekrachtigd.

Ligfiets.net

Allereerst heeft ligfiets.net een nieuwe content manager. Kees van Malssen treedt terug als interim manager content en Klaas Verzijl neemt de taak op zich.
Hiermee is het driemanschap wat “leiding” geeft aan ligfiets.net met Marcel als technische kant is weer compleet.

Ook mooi voor ligfiets.net is dat er een programmeur is gevonden die Toni kan helpen Carlo Koopmans is al eerder ondersteunend geweest en zal nu ook weer bijspringen. Dat biedt perspectieven en Kees van Malssen gaf zelfs aan dat in de loop van dit jaar vermoedelijk weer met nieuwe ontwikkelingen gestart kan worden.
Er werd gesproken dat er mensen zijn die hebben aangegeven dat het programmeren aan ligfiets.net met tools of standaard oplossingen vereenvoudigd kan worden. Hierover werd gezegd dat het mooi was dat mensen meedachten maar dat de structuur van informatie op ligfiets.net een standaard oplossing niet toelieten. Het zou vermoedelijk afbreuk gaan doen aan de functionaliteit van de site.

Verschuivingen in bezetting

Er waren meer personele verschuivingen. Ymte Sybrandy nam afscheid na lange tijd in het bestuur te hebben gezeten. Ook Rein Boersma trad terug als voorzitter. In de plaats van Rein is Kees van Malssen als voorzitter gekozen. Kees zat al in het bestuur en hield zich bezig met ligfiets.net. Het bestuur wordt nu gevormd door 4 personen; Willem Piccer, Jan Limburg, Marcel van Eijk en Kees van Malssen. Het bestuur vindt de huidige bezetting wat mager. Er wordt gezocht naar versterking. Met name kandidaten vanuit de ligfietshandel worden verzocht te reageren. Ook vonden de huidige bestuursleden zichzelf oud en zouden ze vrouwelijke inbreng waarderen. Dus zonder te willen discrimeren op leeftijd en sexe wordt er dus gezocht naar 1 of een aantal jonge mensen.

Race discussie

Op deze site en in het blad is de wedstrijddiscussie zijn de discussies en emoties tot grote hoogte opgelopen. Er werd tijdens de vergadering door de aanwezige mensen die voorstellen deden benadrukt toch vooral vriendelijk tegen elkaar te blijven.

Vervelend namelijk was dat er een reactie van Ymte Sijbrandij die gewijzigd en herschreven was in ongewijzigde vorm is afgedrukt in het blad. Dat schoot een aantal mensen in het verkeerde keelgat en de reacties daarop liepen hoog op. Dat was jammer omdat het stuk met een verduidelijking waarschijnlijk beter de kern van de discussie had kunnen aangeven.
Maar tijdens de discussie voorafgaand aan de vergadering bleek de soep niet zo heet dat hij niet gegeten kon worden. Er kunnen prijzen worden uitgeloofd voor aparte klasse fietsen en in het nieuwe tijdmeetsysteem kunnen die aparte klassen makkelijk worden bijgehouden. Het pijnpunt zit bij het bijhouden en vastleggen van de juiste gegevens tijdens en na de wedstrijden.
Confronterend voor de mensen die denken dat snel materiaal “het” verschil maakt bij wedstrijden werd informatie met leuke gegevens bekend gemaakt. Verschil in prestatie door leeftijd/sexe/training/aanleg kan 50 procent zijn. Verschil wat een stroomlijnpuntje doet in het meest gunstige geval is 15 procent.

Technische Comissie (taco)

De taco heeft in 2006 rolweerstandmetingen gedaan met de nieuwe trekveer. De resultaten zijn verschenen in Ligfiets&.
De taco zoekt mensen die ideeen hebben voor technisch onderzoek, die presentaties kunnen en willen doen van bestaande onderzoeken enzovoort. Verder is gevraagd of er contact is met de duitse vereniging.

Cycle Vision

Cycle Vision presenteerde de plannen voor een evenement in Amsterdam. In 2006 was de pr:

  250.000 exemplaren Programmakrant circuitpark Zandvoort (verspreid met autobladen)
  presentatie met banners op de Fietsrai, in beurspresentatie
  200.000 keer vermelding in Amazing Wheels catalogus (verspreid onder fietswinkels)
  1.000.000 programmakranten Algemeen dagblad verspreid met krant en plaatselijke VVV kantoren
  banners op de belangrijkste ligfietssites Ligfiets.net Bentrideronline en Velovision
  kijkcijfers programma RTL4 Nederland fietst
  zondag 21 mei 106.000 mensen
  zondag 28 mei 143.000 mensen

60 uitzendingen van 20 secondeno p Radio Noord holland, gemiddeld 30.000 luisteraars
Er werd opgemerkt uit de zaal dat het weer parten speelde, maar dat weer zit al langer tegen en helaas valt er slecht op te maken wat dat op bezoekersaantallen van invloed is geweest.
Het Cycle Vision organisatie comite maakt een verhuizing naar Amsterdam op Sportpark Sloten bekend. Er zullen een heel aantal zaken die de gezelligheid kunnen verhogen worden toegevoegd.
In het velodrome kunnen standhouders weer zoals in de tent bij elkaar staan. De bezoekers kunnen gezamelijk kamperen op het terrein en op zaterdag is er een maaltijd.

Ligfiets&

Dan het blad, het percentage kleurenpaginas is verhoogd, kosten daarvoor werden opgebracht door een hogere opbrengst van met name advertenties in kleur. Er is geen echte behoefte vanuit het team van opmakers het percentage nog meer te vergroten. De opmakers redden het met het schuiven in zwart wit en kleur. Met name de professionaliteit van het prachtige blad valt op. Een heel mooi resultaat van de redactie. De redactie geeft aan dat er een aantal leden zich zeer hebben ingezet. Sommige onevenredig veel sinds de ziekte van Ronald van Waveren. Voor Danielle van der Waard werd het uiteindelijk teveel, zij trad terug als redactielid. Guido van Oss werd interim hoofdredacteur maar treedt ook terug. Rembrandt Bakker is de nieuwe hoofdredacteur van het blad. Er zijn ook gelukkig nieuwe redactieleden die reportages gaan maken. Constantijn Bonebakker, René Voorburg en Naan Eldering zijn aan de redactie toegevoegd.

Rondvraag

Tenslotte in de rondvraag wordt nog gevraagd waar het budget vandaan kwam voor de kaartspellen. Dat kwartetspel is betaald uit een bedrag voor de kalender die al jarenlang gepland maar niet gemaakt was. Het kwartetspel wordt wel enthousiast ontvangen en is een goede promotie van ligfietsen. Op het wk in Frankrijk waren veel spellen aanwezig en uitgedeeld aan de winnaars. Uiteindelijk kwamen zo de spellen dus weer terug in Nederland. Alhoewel er verschillende deelnemers de spellen sportief weer aan andere aanwezigen uitdeelden.
Verder wordt gevraagd wat voor kosten worden begroot voor de dvd voor de leden van alle HPV-nieuwsen en Ligfiets& bladen tot nu toe. Daar wordt 2000 euro voor gereserveerd en opgenomen in de begroting voor 2007.
Vanuit de leden werd de vraag gesteld waarom er zoveel vrijwilligers worden gevraagd, kan de vereniging geen mensen vinden? Daarop werd geantwoord dat we niet te weinig vrijwilligers hebben, maar teveel activiteiten en plannen. Dat is anders en niet nadelig.Toni had nog een vraag ingebracht over de
uitgaven aan wedstrijden worden gerelateerd aan toertochten en treffens die meer mensen trekken. Daarop is geantwoord dat er voor nieuwe
initiatieven altijd mogelijkheden zijn, dus kom op met de plannen! Maar voor het toeren zitten een deel van de kosten verborgen in bijvoorbeeld de kosten voor de site en de kosten van het blad.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.