Plaza gaat in de steigers

Gepubliceerd op

Veel mensen zullen gemerkt hebben dat LigfietsPlaza het laatste halfjaar meerdere malen langere tijd onbereikbaar is geweest.

Dat is zeker geen gevolg van luiheid of laksheid van de vrijwilligers die aan Plaza werken.

Het is het gevolg van het feit dat Plaza historisch gegroeid is en langzaamaan een samenraapsel van allerlei programmatuur is die uiteindelijk onstabiel is geworden. Plaza is nu aan een 'total makeover' toe: Een ingrijpende gebeurtenis.

Toen kort na Cycle Vision de server er uit ging, bleek dat te zijn gekomen doordat hij fysiek overbelast was geraakt.

De server van onze vereniging (hoewel echt geen kleine jongen, en een jaar daarvoor nog aangeschaft ter vervanging van een kleiner exemplaar) werd te heet. Er zijn toen voor betere koeling nog een paar gaten in de kast gezaagd, maar desondanks kreeg hij een 'melt down'.

Het is toen gelukt om op vrij korte termijn gebruik te kunnen maken van een geleende server via een bevriend persoon.

Heel aardig, maar helaas bleek ook die server niet bestand tegen het geweld van Ligfietsplaza. Een paar weken later knalde ook die er uit.

Een bijkomend probleem bleek dat plaza niet in één keer opgezet was, maar klein begonnen en in de loop der jaren langzaam uitgebouwd door allerlei personen. De hele programmatuur was een rommeltje geworden met aan elkaar geplakte stukken software, in minstens 4 verschillende programmeertalen. Feitelijk was er niemand meer die een totaal overzicht had over alles wat er op de server draaide.

Sommige stukken software werkten niet goed en maakten het systeem instabiel.

Al ruim vóór de eerste crash heeft Toni Cornelissen herhaaldelijk tegenover het bestuur gesignaleerd dat we op deze manier niet verder konden gaan. Toni was de verantwoordelijke persoon, en gaf aan dat hij met deze rommelige structuur die verantwoordelijkheid niet langer kon dragen.

Probleem is nu dat het eigenlijk nodig is om heel Plaza met al zijn mooie mogelijkheden grotendeels opnieuw op te zetten.

Als eerste is er een nieuw fundament nodig onder het nieuwe huis. En daar wordt nu hard aan gewerkt.

Dat nieuwe fundament moet veel stabieler, overzichtelijker en beter gedocumenteerd zijn dan het oude systeem. Het is denkbaar dat dat nieuwe fundament minder mogelijkheden zal bieden dan het oude, simpelweg omdat allerlei leuke, maar onduidelijke en instabiele software verwijderd zal moeten worden.

Dat kan dus inhouden dat je als gebruiker in eerste instantie een verschraling van de site zult zien. Helaas, dat kan dan niet anders.

We hebben op de eervorige bestuursvergadering besloten om het fundament niet langer te laten beheren door goedwillende maar overbelaste vrijwilligers in onze vereniging. We zijn het gaan uitbesteden aan een betaalde dienstverlener.

Dat is conform de afspraak die gemaakt is op de ALV van 2003 (het vierde puntje).

Met deze dienstverlener worden nu allerlei afspraken gemaakt over de te verlenen diensten, garanties, back-up mogelijkheden, beveiligingen, bevoegdheden etc. (Dat heet een S.L.A.: Service Level Agreement.)

Dit is nog een vrij complexe materie, want als we een heel stabiel systeem willen met uitmuntende beveiliging, dan gaat dat ten koste van de flexibilteit van Plaza.

Omgekeerd: Als we allerlei leuke opties willen, zoals live weergave van wedstrijd-uitslagen, interactieve landkaarten, enquêtes, databases etc., dan wordt het risico op allerlei complicaties groter.

We moeten dus een SLA afsluiten die ons net voldoende ruimte laat voor een mooi nieuw Plaza, maar dat voldoende beveiligbaar is tegen allerlei onheil.

Pas als het fundament onder het gebouw helemaal goed ligt, kan er opnieuw een huis op gebouwd worden. En dan zal het niet langer kunnen gebeuren dat iedereen lekker ergens aan het huis mag gaan metselen met zijn eigen steentjes, zoals tot nu toe wel kon gebeuren. Er moeten één of enkele personen komen die bewaken wat er op Plaza gebeurt, en die ook de verantwoordelijkheid nemen daarvoor.

Over de personen die dat gaan doen, en wie welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden gaat krijgen, wordt nu achter de schermen druk gediscussieerd. En ik ben vrij optimistisch over de uitkomst. Er zijn een paar zeer geschikte kandidaten die bereid zijn er de schouders onder te zetten.

Ik kan iedereen aanraden de notulen van het bestuur en van de diverse commissies in de gaten te houden: Die zijn gewoon openbaar en te vinden op plaza. De vereniging is een voorstander van transparantie.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.