Algemene Vergadering


Start: Zondag 2 maart 2003
Locatie:
Meer info: Erik Wannee

Op 2 maart vindt in Apeldoorn de jaarlijkse Algemene Vergadering van de NVHPV plaats.
Locatie: Wijkcentrum 'De Stolp', Violierenplein 101 in Apeldoorn.

Bereikbaarheid:

  Per fiets: Zie kaartje hieronder of in Ligfiets&.
  Per openbaar vervoer: Bus lijn 3 richting Matenhoeve, in 8 minuten vanaf Station Apeldoorn, met het befaamde 1 euro-kaartje.
  Per auto: Vanaf snelweg A1 afrit no. 20. Einde afrit links, en bij eerste verkeerslicht rechtsaf: Lange Amerikaweg. Deze helemaal uitrijden. Einde weg rechts: Gildenlaan. Na 1,5 km. ligt het winkelcentrum aan de linker hand.
De zaal is open om 10:30 uur.

Om 11:00 begint de presentatie van de testresultaten van de Meetfiets, waaraan in opdracht van de Technische ActiviteitenCommissie een aantal metingen is verricht.

Daarna is er een lunchpauze tot 13:30 uur. Behalve lunchen kan er gefietst worden in de directe omgeving, b.v. op de fietspaden in het direct ernaast gelegen Matenpark.

Op 13:00 begint de Algemene Vergadering.

De agenda daarvan:
  opening
  vaststelling agenda
  notulen vorige ALV
  mededelingen
  algemeen jaaroverzicht
  presentatie en rapportage werkgroepen
  financieel jaaroverzicht
  rapportage kascommissie
  prijsuitreiking wedstrijdseizoen 2002

  pauze

  begroting 2003 en toekomstplannen
  bestuurswisseling
  wijziging van het Huishoudelijk Reglement
  voorstel over vergoedingen binnen de vereniging
  rondvraag
  sluiting
Om 16:00 sluit de vergadering.

Aansluitend is er de jaarvergadering van de Nederlandse Toerligfietsvereniging.

De agenda daarvan:
  Opening en mededelingen
  Vaststelling agenda
  Notulen Jaarvergadering 2002
  Evaluatie 2002, Beleid 2003
  Behandeling en vaststelling Financieel overzicht 2001/2002
  Verkiezing bestuur 2003
  Behandeling en vaststelling begroting 2003
  Kascommissie
  Rondvraag
  Sluiting
Om 17:00 sluit de zaal.

Als je ter voorbereiding van de ALV de vergaderstukken alvast wilt bestuderen, kun je HIER klikken om ze te downloaden (.pdf-file).

De stukken zullen ook in de zaal verkrijgbaar zijn.

Inschrijven

Registratie voor dit evenement is gesloten.

Reacties en verslagen

Er zijn nog geen reacties of verslagen van dit evenement.