Algemene LedenVergadering ALV

Algemene Ledenvergadering met lunch en nevenprogramma waarin Johan Vollenbroek vertelt over Biodiversiteit en Klimaatcatastrofe.


Start: Zaterdag 22 april 2023 om 12:30 uur
Locatie: Lopikerweg Oost 196A, Lopikerkapel
Meer info: Roel van Dijk

2023 Statutenwijziging Nederlandse Vereniging van Human Powered Vehicles-1.pdf
2023 Toelichting voorstel Statuten.docx

Hierboven een voorstel voor wijziging van de Statuten en een toelichting.

Programma
12.30 uur ontvangst en lunch
14 uur Vergadering
15 uur of iets later: Lezing door Johan Vollenbroek over biodiversiteit en klimaatcatastrofe
 
Agenda
 1.      Opening  
2.      Vaststellen agenda 
3.      Notulen vorige vergadering 
4.      Mededelingen
5.      Financieel jaaroverzicht 2022
6.      Verslag kascommissie 
7.      Vaststellen contributie 2024
8.      Wijziging  Statuten 
9.      Samenstelling bestuur
10.     Rondvraag
11.    Sluiting 
 

Inschrijven

Om je in te schrijven, moet je eerst inloggen of een account aanmaken.

Reacties en verslagen

Er zijn nog geen reacties of verslagen van dit evenement.