Race day 24 hr 6 hr 3 hr and 1 hr Sloten Amsterdam

NVHPV en Deutse HPV wedstrijd
24 hr race day met 24 hr, 6hr, 3 hr en 1hr


Start: Vrijdag 19 mei 2023 om 09:00 uur
Locatie: Wielerbaan Sloten Amsterdam
Meer info: Alexander Kamminga

Vrijdag 19 Mei 2023

English and German below!

Jan Kranczoch met  Duitse HPV en NVHPV organiseren een endurance evenement met verschillende wedstrijden op één dag. Geen startgeld!

Vrijdag 19 mei
          Vanaf 8 uur transponders voor 24 uur en 6 uur race ophalen en testen.

           09:00 start 24 uur race en 6 uur race
           15:00 finish 6 uur race

           18:00 start 3 uur en 1 uur race
           19:00 finish 1 uur race
           21:00 finish 3 uur race

Zaterdag 20 mei  
           06:00 start 3 uur race en/of ondersteuning begeleiding 24 uur rijders

            09 :00 finish 24 en 3 uur race!

De 24 uur race mag ook als team gereden worden (estafette).
Duur- of uithoudingsrace voor ligfietsers UF, PF, FF (*), trikes en ook de rechtop rijders (racefietsers) human powered.

Let op helmplicht (sterk aanbevolen), velomobielen met racekap mogen dit zelf bepalen, deugdelijke fiets met afgeschermde tandwielen, verlichting voor de nachtelijke uren op de fiets / helm.
De baan is niet verlicht maar bochten zijn wel met kleine lampjes herkenbaar.

De aanbevolen accommodatie is De Sport Camping aan de Tom Schreursweg 14, 1067 MC Amsterdam (op 6 km afstand van het circuit).
Tentplaatsen en meer comfortabele overnachtingsmogelijkheden worden aangeboden. Een grasveldstook is speciaal gereserveerd voor het 24 uur race groep!

Het Olympia clubhuis op 50 m afstand van de baan is de klok rond voor ons geopend!
Toiletteren en korte recreatieve dutjes zijn daar mogelijk; warme dranken worden geserveerd.

Bij inschrijving soort fiets en onderdeel / onderdelen aangeven i.v.m. tijdwaarneming voorbereiding.

Vrijwilligers voor ondersteuning, EHBO, enz. graag ook melden.


Friday 19 May 2023

Jan Kranczoch with German HPV and NVHPV organise an endurance event with several races on one day. No starting fee!

Friday 19 May
          From 8am collect and test transponders for 24 hours and 6 hours race.

           09:00 start 24h race and 6h race
           15:00 finish 6-hour race

           18:00 start 3 hour and 1 hour race
           19:00 finish 1 hour race
           21:00 finish 3 hour race

Saturday 20 May  
           06:00 start 3 hour race and/or support guidance 24 hour drivers

            09 :00 finish 24 and 3 hour race!

The 24-hour race may also be run as a team (relay).
Endurance or endurance race for recumbent riders UF, PF, FF (*), trikes and also upright riders (racing cyclists) human powered.

Please note helmet requirement (highly recommended), velomobiles with racing hood may decide this themselves, proper bike with shielded gears, lights for the night on the bike/helmet.
The course is not lit but corners are identifiable with small lights.

The recommended accommodation is De Sport Camping at Tom Schreursweg 14, 1067 MC Amsterdam (6 km from the track).
Tent pitches and more comfortable overnight accommodation is offered. A grass pitch is specially reserved for the 24-hour race group!

The Olympia clubhouse 50 m from the track is open for us around the clock!
Toileting and short recreational naps are possible there; hot drinks will be served.

When registering, please indicate type of bike and part(s) due to timekeeping preparations.

Volunteers for support, first aid, etc. please also report.


Freitag, 19. Mai 2023

Jan Kranczoch organisiert mit dem Deutschen HPV und dem niederländischen NVHPV eine Ausdauerveranstaltung mit mehreren Rennen an einem Tag. Kein Startgeld!

Freitag, 19. Mai

          Ab 8 Uhr Sammeln und Testen der Transponder für das 24 und 6 Stunden Rennen.

           09:00 Uhr Start 24 und 6 Stunden Rennen
           15:00 Uhr Ende des 6 Stunden Rennens


           18:00 Uhr Start 3 und 1 Stunden Rennen
           19:00 Uhr Ende des 1 Stunden Rennens
           21:00 Uhr Ende des 3 Stunden Rennens

Samstag, 20. Mai 

           06:00 Start 3 Stunden Rennen und/oder Unterstützung der 24 Stunden Fahrer

           09:00 Uhr Ende des 24  und 3 Stunden Rennens!

 
Das 24 Stunden Rennen kann auch als Team (Staffel) gefahren werden.

Langstrecken- oder Ausdauerrennen für Liegeradfahrer UF, PF, FF (*), Trikes und auch aufrechte Fahrer (Rennradfahrer) mit menschlichem Antrieb.

Bitte beachten Sie die Helmpflicht (dringend empfohlen), Velomobile mit Rennhaube können dies selbst entscheiden, ordentliches Fahrrad mit abgeschirmter Schaltung, Licht für die Nacht am Fahrrad/Helm.

Die Strecke ist nicht beleuchtet, aber die Kurven sind mit kleinen Lichtern zu erkennen.

Die empfohlene Unterkunft ist De Sport Camping, Tom Schreursweg 14, 1067 MC Amsterdam (6 km von der Strecke entfernt).

Es werden Zeltplätze und komfortablere Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Ein Grasplatz ist speziell für die 24 Stunden Renngruppe reserviert!

Das Olympia-Clubhaus 50 m von der Rennstrecke entfernt ist rund um die Uhr für uns geöffnet!

Toilettengänge und kurze Erholungspausen sind dort möglich, heiße Getränke werden serviert.

Bei der Anmeldung bitte Fahrradtyp und Teil(e) wegen der Zeitnahmevorbereitung angeben.

Freiwillige Helfer für Unterstützung, Erste Hilfe etc. bitte ebenfalls melden.


(*
UF - Unfaired, ongestroomlijnd, unverkleidet
PF - Partially Faired, deels gestroomlijnd, teilweise verkleidet
FF - Fully Faired, volledig gestroomlijnd, vollständig verkleidet

Inschrijven

Om je in te schrijven, moet je eerst inloggen of een account aanmaken.

Reacties en verslagen

Johannes.nl op di 21 mrt 2023 om 22:19

Nog minder dan 2 maanden te gaan, en ik ben nog niet verder dan 135 km op een dag.

Ik ben nog niet verder dan 135 km op een dag, maar ik heb nog bijna 2 maanden te gaan.

In vergelijking met vorig jaar heb ik al grotere afstanden per dag gereden, maar ga wel wat langzamer. Wellicht komt dat omdat ik het afgelopen jaar minder gefietst heb vanwege pijnlijke voeten. Gelukkig branden mijn voeten niet zo erg meer als een paar maanden geleden. 

Ik wil ook niet te veel fietsen, dus heb ik maar een poster ontworpen voor op de fiets.  zie hiervoor mijn site 

Een voordeel van een velomobiel is dat je hem vol kan plakken met stickers.

Tot over 2 maand.
Johannes

Johannes.nl op zo 23 apr 2023 om 12:56

Nog minder dan een maand te gaan. 

Ik ben even op de wielerbaan geweest. 220 km heen en 170 km terug in twee dagen. Of anders gezegd 390 km met veel wind, bruggen, stoplichten, wegomleidingen, drukte en regen in 36 uur.

Als het aantal deelnemers op 8 blijft staan is er een goede kans dat ik in de top-10 eindig.

Zie voor een foto op mijn site.

Tot over vier wieken
 Johannes

Jan-van-Steeg op zo 23 apr 2023 om 19:03

Mooie afstand Johannes. Ik ben mijzelf ook langzaam aan het voorbereiden met rondjes Flevoland.
Tot ziens op de wielerbaan over 4 weken!

A.C.B. op ma 24 apr 2023 om 21:50

Ik moet ook maar eens de fiets wat vaker pakken 

Maar wel een mooie uitdaging om in 24 hr zover mogelijk te rijden zonder verkeerslichten 

A.C.B. op ma 24 apr 2023 om 21:55

Ruimte genoeg op de baan dus meld je aan en Rij je ronden!
Meedoen is een ervaring die ze je niet kunnen afpakken als je hebt meegedaan. 

Het word een race genoemd maar het is meer een persoonlijke uitdaging met competitie gevoel

JanKranczoch op ma 15 mei 2023 om 20:07

Wow, I noticed that we are coming close to a dozen participants!
Hope to see you all in good shape on Friday morning.
The weather will be fine for sure....
Jan

mvdriel op di 16 mei 2023 om 10:23

@Jan Do you know whether (warm) food will be served in the clubhouse? For example noodle soup
I'm looking forward to Friday!

JanKranczoch op wo 17 mei 2023 om 14:14

Hi all,

Milko and Wim from Olympia Club will serve...

Noodle soup (vegan)
Broodjes
Fruits
Hot Drinks 

I will bring...

Juices
Mate Drink 
Chocolate Bars
Dried fruits

Please equip yourself with

Lighting
Personal energy drinks or special food

Let's go on Friday!

Jan