Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering


Start: Zondag 11 oktober 2020
Locatie: Westenengerdijk 80, Otterlo
Meer info: Roel van Dijk

Zie bericht in Ligfiets& 2020-3. De Algemene Ledenvergadering is gepland tijdens het Herfsttreffen in Otterlo.
Tijdstip: 11 oktober 2020 om 10 uur v.m.

Het Financieel Overzicht is gepubliceerd in Ligfiets& 2020-2.

Vooraf inschrijven is verplicht (in verband met Corona).
Tot uiterlijk 10-10-2020 kan deze vergadering omgezet worden in een videovergadering op nader te bepalen tijdstip.
Algemene Ledenvergadering Ligfietsvereniging NVHPV 2020
11 oktober 2020, Otterlo om 10 uur v.m.
Ontvangst vanaf 9.30 uur

AGENDA

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Herdenking
a. Erwin Vrielink
b. Paul van Roekel
c. Marco Ermers
d. Thom van Dijk
e. W. Houdijk

4. Notulen vorige vergadering

5. Mededelingen:
a. Samenwerking Fietsersbond
b. Vernieuwing website
c. Oliebollentocht 2020
d. KaToCo
e. WK/CycleVision/Race in the Park
f. Wedstrijden

6. Financieel jaaroverzicht 2019 (Zie Ligfiets& 2020-2))

7. Verslag kascommissie (Jan Limburg, Roef Veerman)

8. Vaststellen contributie 2021

9. Wijziging Huishoudelijk Reglement

10. Rondvraag

11. Sluiting

Notulen Algemene Ledenvergadering NVHPV 31 maart 2019

Datum en locatie: 31 maart 2019, Koperweg 3 in Dronten (Intercitybike)

Aanwezigen bestuur
Bestuur: Roel van Dijk voorzitter, Johan Vollenbroek secretaris, Gerard Arends penningmeester, Marjolein van Dillen lid van bestuur.

Presentielijst
Op te vragen bij bestuur

Programma
Ontvangst vanaf 12 uur met broodjes, aanvang vergadering om13.00 uur, nevenprogramma met
• voordracht door Roeland Janssen van de Europafietsers over de nog te rijden toertocht Spoor van de Vrijheid;
• een inspirerende film van Mark Wagenbuur over de roerige geschiedenis van de Fietsersbond.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 en dankt de familie Sijbrandij voor de gastvrijheid en de logistiek.

2. Vaststellen agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Herdenking Erwin de Vries
Met stilte wordt staand stilgestaan bij het overlijden van Erwin, Christof Hipp, een ligfietser in Duitsland, is geschept door een auto.

4. Notulen vorige vergadering (zie ligfiets.net)
De notulen van de ALV van 15 april 2018 worden goedgekeurd behoudens een correctie van de naam van een lid.

5. Mededelingen:
Fiets- en Wandelbeurs: goede samenwerking met ligfiets winkels, veel aandacht voor Quattro, 10 open ligfietsen, geen nieuwe leden van de vereniging;
Europese samenwerking, vervolg overleg tijdens de Spezi;
Samenwerking Fietsersbond, belangenbehartiging, administratie, financiën, de vergadering geeft het bestuur groen licht om met een concreet voorstel voor samenwerking met de FB te komen;

6. Uitslagen zomercompetitie: publicatie van uitslagen moet beter;

7. Vernieuwing website: Stan Jansen werkt hier hard aan. De hosting is verhuisd en de ‘achterkant’ is bijna klaar om in gebruik genomen te worden. Daarna kan gewerkt worden aan de ‘voorkant’, dat is hoe gebruikers de website zien.


8. Jaaroverzicht 2018 en jaarplan 2019 (zie Ligfiets&) worden beide goedgekeurd. We gaan in 2019 verder met het plan 2018.

9. Financieel jaaroverzicht 2018:
Contributies en vergoedingen voor advertenties zijn binnen, zie punt 9 van agenda.

10. Verslag kascommissie
De boekhouding is op orde,. De kascommissie bestaande uit Jan Limburg en Roef Veerman hebben de stukken goedgekeurd. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. De begroting van 2019 wordt goedgekeurd. De samenstelling van de kascommissie blijft ongewijzigd.

11. Vaststellen contributie 2019
Deze blijft ongewijzigd.

12. Verzekering en wijzing statuten c.q. huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is op enkele punten niet meer actueel, ook is de verzekering voor aansprakelijkheid van het bestuur niet goed toegesneden op de situatie in de vereniging. Omdat er geen reactie is gekomen om een oproep tot assistentie van een juridisch onderlegde jurist wordt besloten om een jurist in te schakelen met betrekking tot de aansprakelijkheid en evt. noodzakelijke wijzigingen in statuten en reglement.

13. Brief Toni Cornelissen
Niet-leden betalen niet voor toegang tot ligfiets.net. Besloten wordt dat dit zo blijft om een aantal redenen. Ten aanzien van de Oliebollentocht wordt bevestigd dat de NVHPV hier bemoeienis mee heeft dat het bestuur besluit aan wie de organisatie wordt toegewezen

14. Vacatures bestuur en n.a.v. acties van Kaderdag
Er zijn helaas geen aanmeldingen binnen gekomen.

15. Wedstrijden
16. De belangstelling hiervoor is tanend. Er zijn regelmatig veel afmeldingen zodat de wedstrijd moet worden geannuleerd.

17. KaToCo
Rembrandt: Het Paastreffen is in Otterlo, locatie Herfsttreffen is nog niet bekend.

18. Oliebollentocht 2019 en 2020
De OBT van 2019 start in Utrecht met een spectaculaire route door de binnenstad. In 2020 zal de OBT weer vanuit Roermond starten.

19. Cycle Vision 2019
In 2019 gaat Cycle Vision samenwerken met A race in the park. Het gecombineerde evenement vindt plaats op 29 en 30 juni 2019 in Racepark Meppen, vlak over de grens bij Emmen. Dit is niet uit nood geboren maar een poging om tot een zo interessant mogelijk programma te komen en ter vermijding van onnodige concurrentie of overlap van twee treffens.

20. Rondvraag
De ligfietsopstapdag wordt genoemd evenals het meldpunt van de Fietsersbond (http://meldpunt.fietsersbond.nl/melding/1540)

21. Sluiting van de ALV om 15.20. Na de pauze start het nevenprogramma.


Johan Vollenbroek

Inschrijven

Om je in te schrijven, moet je eerst inloggen of een account aanmaken.

Reacties en verslagen

hannekehovens op za 10 okt 2020 om 14:01

Gezien de corona kan ik me voorsteklen dat er veel leden zijn die niet fysiek aanwezig willen zijn. Het zou dus fijn zijn als deze vergadering coronaproof ook online te houden. Dit kan makkelijk via zoom

NoStress op zo 11 okt 2020 om 14:45

Een record!
De kortste ALV ooit ;-) Slechts een half uur. En toch is alles gezegd.
Een zoom verbinding? Zoiets tot stand brengen op een camping met wrakke Wifi in het buitengebied van de Veluwe? Kansloos. Per TamTam gaat sneller. :-D

-Herdenking overleden ligfietsers.
-Fietsersbond heeft een nieuwe directeur. De intentie van samenwerking met hen blijft. Er zijn meerdere gegadigden die willen 'instappen' niet 'opgaan in'. Het is in mijn beleving een fietsfamilie van diverse pluimage onder de vlag van de fietstersbond maar er is maar een NVHPV of Koeriersbedrijf, of bakfietsbouwer. Dat is ook het beleid van de Fietsersbond.
-Website perikelen. o.a. valse adverteerders.
-Oliebollentocht? Waar hoop is, is leven. In de handen van Chris en zijn team is er een grote kans dat er een veilige OBT kan komen. Expertise, ideeën en oplossingen genoeg maar de Corona ontwikkelingen zijn wispelturig en onvoorspelbaar.
-KaToCo is live en kicking zo bleek met het paas/herfstreffen waarvoor hulde. Helaas weinig van de grond gekomen dit jaar, maar wil niet zeggen dat er niets gebeurd achter de schermen. Ze zijn er klaar voor zodra de er zich ook maar de kleinste mogelijkheid zich voordoet. Wat in het vat zit verzuurd niet.
-Wedstrijden binnen? Mmmmm..... Buiten? Ik geef het een goede kans. Maar niks is zeker.
-Financieel? Beetje onrust in communicatie maar komt goed. Alles onder controle. We draaien weer gezond. Positief zelfs zonder activiteiten. Pluim voor het bestuur, commissies en penningmeester. Geen bijzonderheden zover ik heb begrepen. Contributie blijft gelijk. (Gerard haalt opgelucht adem)
-Huishoudelijk reglement. Er zaten wat aansprakelijkheidsprobleempjes in die zijn gladgestreken en wat 'dood hout' van commissies die niet meer actief zijn is gesprokkeld. Helemaal 2020/21 bestendig. Alleen de melding vooraf aan deze wijzigingen is uitgebleven en zal alsnog aan worden voldaan achteraf.
-De enige rondvraag was van de voorzitter zelf. Of de vergadering er bezwaar tegen had nu al te sluiten na een half uur zitting. :-D
Werd zonder gemor aangenomen.
Het inmiddels aansterkend zonnetje warmde de meeste weer voldoende op.
Een geslaagde ALV.

Ook wat mij betreft respect voor dit uiterst kundige en actief blijvend bestuur. Zelfs in deze moeilijk tijden blijkt juist dat we zuinig moeten zijn op deze mensen die onverdroten blijven door besturen en alsmaar aan de toekomst van onze club en fietsen in het algemeen blijven werken. Mijn dank en respect voor de inzet.