Algemene Leden Vergadering NVHPV

Een korte extra algemene ledenvergadering van ligfietsvereniging NVHPV


Start: Zaterdag 2 juli 2016
Locatie: Kantine, sportpark Sloten, Cycle Vision
Meer info: voorzitter Kees van Malssen
Website: http://www.ligfiets.net/nvhpv

Om 16:00 uur in de kantine vind een extra algemene ledenvergadering plaats.

Agenda

1. Opening
2. vaststellen agenda
3. Notulen ALV 12 maart 2016
kijk in deze] directory voor de concept notulen (inloggen verplicht)
4. financieel jaarverslag 2015 en verslag kascommissie
5. herziening begroting 2016
6. terugblik Cycle Vision Venray 2015
7. rondvraag en sluiting

De ALV is toegankelijk voor leden van de NVHPV.
Aanmelden wenselijk maar niet verplicht.
Voor inbrengen van extra agendaonderwerpen aub contact opnemen met voorzitter Kees van Malssen

Inschrijven

Om je in te schrijven, moet je eerst inloggen of een account aanmaken.

Reacties en verslagen

Er zijn nog geen reacties of verslagen van dit evenement.