Jaarvergadering Ligfietsvereniging NVHPV

De jaarvergadering van de NVHPV wordt weer in Woerden gehouden. Zaal open om 10:00, Programma begint om 11:00 stipt.
Inclusief lunch, koffie, thee en amusement.
Sluiting uiterlijk 17:00


Start: Zondag 23 maart 2014
Locatie: Woerden
Meer info: Voorzitter Kees van Malssen
Website: http://www.ligfiets.net/nvhpv.html

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging wordt weer gehouden in Woerden, Kromwijkerdijk 116. Opnieuw zijn we te gast op de lokatie van de Albert Schweitzer Scoutinggroep.
Let op! Om in te schrijven moet je wel ingelogd zijn op ligfiets.net Inschrijfknop helemaal onderaan.

Wijzigingen in het bestuur

Voorzitter Kees van Malssen treedt reglementair af en is herkiesbaar voor een laatste periode van 3 jaar.
Onze secretaris Willem Piccer treedt na 8 jaar af en is niet herkiesbaar. Als kandidaat-secretaris heeft zich gemeld Peter Robbemond.

Hans Wessels treedt na 3 jaar bestuurslidmaatschap af en is niet herkiesbaar. Als kandidaat-bestuurslid heeft zich gemeld Herbert Niessen.

Penningmeester Robert Lammerts en de bestuursleden Marjolein van Dillen en Frans van Schoot blijven in functie.
Nieuwe Bestuursleden
Om het bestuur goed op sterkte te houden, worden leden van harte uitgenodigd om zich als bestuurslid beschikbaar te stellen. Aanmelden graag bij de voorzitter, bij voorkeur voor 10 maart 2014.
Als kandidaat-secretaris heeft zich gemeld Peter Robbemond. Als kandidaat algemeen bestuurslid heeft zich gemeld Herbert Niessen. Na kennismaking met het huidige bestuurs-team, kunnen we deze kandidaturen van harte aanbevelen.

Vooraf overnachten

We bieden weer de mogelijkheid om al de vanaf 6 uur in de avond voorafgaand aan de vergadering te komen en ter plekke te overnachten. Er zal een eenvoudige doch voedzame maaltijd worden aangeboden net als een fatsoenlijk ontbijt. In de avond is er thee, koffie en fris (voor ander drinken moet men zelf zorgen). Uit waardering dat mensen naar de ALV komen, zijn hier geen kosten aan verbonden. Alleen wel graag vooraf aanmelden.

Na het succes van eerdere jaren presenteren de commissies zich weer door middel van posters. Dit levert een actieve, levendige bijeenkomst met veel mogelijkheden tot gesprek en minder "vergaderen". Succes verzekerd.

Voor de jaarvergadering zelf geldt ivm inkopen van eten en drinken:
Aanmelden vooraf gewenst maar niet verplicht.

Voorlopige Agenda

De voorlopige notulen ALV 2013 zijn hier te vinden. In verband met privacy eerst naar deze pagina gaan en dan op de juiste notulen klikken (onderaan). Je moet op ligfiets.net ingelogd zijn.

De andere stukken komen zo spoedig mogelijk via ligfiets.net beschikbaar.

10:00 zaal open

- - - (voor wie niet is blijven slapen) en koffie

11:00 Opening

- - - Notulen ALV 2013
- - - Agenda 2014
- - - Jaarverslag vereniging algemeen
- - - Kascommissie
- - - Prijsuitreiking zomercompetitie 2013

12:15 Lunch + posterpresentatie

Tijdens de lunch presenteren de commissies en het bestuur hun jaarverslag en hun plannen voor 2014-2015. Commissieleden zijn bij hun poster beschikbaar om over hun commissie, plannen etc te spreken. Hierbij worden ook vacatures binnen de commissies bekendgemaakt. Post-its en pennen zijn beschikbaar om kreten, op- en aanmerkingen ook bij de posters te plaatsen.

Mensen die vragen/opmerkingen hebben die in de algemene vergadering besproken moeten worden, leveren deze vragen uiterlijk 13:15 in bij de voorzitter, liefst schriftelijk.

13:30 Hervatting algemene vergadering

ingeleverde vragen worden besproken en vervolgens worden de verslagen en plannen van de commissies vastgesteld.

15:15 Theepauze

Tijdens de theepauze kunnen vragen voor de rondvraag bij de voorzitter ingeleverd worden, bij voorkeur schriftelijk.

15:45 Hervatting vergadering.

----- Verkiezing nieuw bestuur
Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Kees van Malssen
Niet aftredend: Penningmeester Robert Lammerts, bestuursleden Marjolein van Dillen en Frans van Schoot.
Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Wessels

Verkiesbaar als secretaris, met aanbeveling van het huidige bestuur: Peter Robbemond
Verkiesbaar als algemeen bestuurslid, met aanbeveling van het huidige bestuur: Herbert Niessen
----- Voorstel begroting 2014
----- Aanstelling nieuwe kascommissie

16:15 Rondvraag

17:00 UITERLIJK sluiting vergadering.

Aansluitend is er de ALV van de NVHPV toerligfietsvereniging.

Beleidsplan 2010-2020: Menskracht Maakt Mobiel

Inschrijven

Registratie voor dit evenement is gesloten.

Reacties en verslagen

bastiaan op za 22 mrt 2014 om 19:04

Helaas kan ik er niet bij zijn. Veel succes en plezier morgen.