Jaarvergadering Ligfietsvereniging NVHPV

UPDATE: De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging wordt weer gehouden in Woerden. Aansluitend ook de ALV van de toerligfietsvereniging. Aankomst vanaf de zaterdagavond.

Activiteiten van 2012 worden besproken en plannen voor 2013 (en verder) vastgelegd. Overnachten vooraf is mogelijk.


Start: Zondag 10 maart 2013
Locatie: Scoutinggebouw Woerden
Meer info: Voorzitter Kees van Malssen
Website: http://www.ligfiets.net/nvhpv

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging wordt weer gehouden in Woerden, Kromwijkerdijk 116. Opnieuw zijn we te gast op de lokatie van de Albert Schweitzer Scoutinggroep.

bijgewerkt

Let op! Om in te schrijven moet je wel ingelogd zijn op ligfiets.net

Inschrijfknop helemaal onderaan.

Wijzigingen in het bestuur

Reglementair treedt secretaris Willem Piccer af en is herkiesbaar.
Penningmeester Maarten Heckman treedt tussentijds af en is niet herkiesbaar.

Als nieuwe penningmeester is verkiesbaar Robert Lammerts.
Als nieuwe bestuursleden zijn verkiesbaar Marjolein van Dillen en Frans van Schoot.
Deze kandidaten worden door het bestuur aanbevolen.

Voorzitter Kees van Malssen en bestuurslid Hans Wessels blijven in functie.
Nieuwe Bestuursleden
Om het bestuur goed op sterkte te houden, worden leden van harte uitgenodigd om zich als bestuurslid beschikbaar te stellen. Aanmelden graag bij de voorzitter uiterlijk 28 februari 2013.

Vooraf overnachten

Net als vorig jaar bieden we de mogelijkheid om al de vanaf 6 uur in de avond voorafgaand aan de vergadering te komen en ter plekke te overnachten. Er zal een eenvoudige doch voedzame maaltijd worden aangeboden net als een fatsoenlijk ontbijt. Uit waardering dat mensen naar de ALV komen, zijn hier geen kosten aan verbonden. Alleen wel graag vooraf aanmelden.

Na het succes van 2011 en 2012, wordt de nieuwe wijze van jaarvergadering, waarbij commissies zich via posters presenteren ook in 2013 toegepast. Dit maakt het geheel dynamischer en met meer mogelijkheden tot gesprek en minder "vergaderen". Succes verzekerd.

Voor de jaarvergadering geldt ivm inkopen van eten en drinken:
Aanmelden vooraf gewenst maar niet verplicht.

Voorlopige Agenda

Tijdens deze ALV zal een artikel voor het huishoudelijk reglement mbt copyright op ligfiets.net en ligfiets& worden besproken. Het voorstel staat hier.

Ook zal tijdens deze ALV een voorstel gedaan worden om als NVHPV deel te nemen aan de ECF (European Cyclist Federation).

De voorlopige notulen ALV 2012 zijn hier te vinden. In verband met privacy eerst naar deze pagina gaan en dan op de juiste notulen klikken (onderaan). Je moet op ligfiets.net ingelogd zijn.

Financieel resultaat en begroting

Financiele balans per 31-12-2012

10:00 zaal open

- - - (voor wie niet is blijven slapen) en koffie

11:00 Opening

- - - Notulen ALV 2012
- - - Agenda 2013
- - - Jaarverslag vereniging algemeen
- - - Kascommissie
- - - Prijsuitreiking zomercompetitie 2012

12:15 Lunch + posterpresentatie

Tijdens de lunch presenteren de commissies en het bestuur hun jaarverslag en hun plannen voor 2013 samen met een vooruitblik op 2013-2017. Commissieleden zijn bij hun poster beschikbaar om over hun commissie, plannen etc te spreken. Hierbij worden ook vacatures binnen de commissies bekendgemaakt. Post-its en pennen zijn beschikbaar om kreten, op- en aanmerkingen ook bij de posters te plaatsen.

Mensen die vragen/opmerkingen hebben die in de algemene vergadering besproken moeten worden, leveren deze vragen uiterlijk 13:15 in bij de voorzitter, liefst schriftelijk.

13:30 Hervatting algemene vergadering

ingeleverde vragen worden besproken en vervolgens worden de verslagen en plannen van de commissies vastgesteld.

15:15 Theepauze

Tijdens de theepauze kunnen vragen voor de rondvraag bij de voorzitter ingeleverd worden, bij voorkeur schriftelijk.

15:45 Hervatting vergadering.

----- Verkiezing nieuw bestuur
Aftredend en herkiesbaar: Willem Piccer
Nieuw aankomend: Marjolein van Dillen
Niet aftredend: Voorzitter Kees van Malssen en bestuurslid Hans Wessels
Aftredend en niet herkiesbaar: Maarten Heckman


----- Voorstel begroting 2013
----- Aanstelling nieuwe kascommissie

16:15 Rondvraag

17:00 UITERLIJK sluiting vergadering.

Aansluitend is er de ALV van de NVHPV toerligfietsvereniging.

Voorstel opname artikel in Huishoudelijk Reglement ivm copyright:Beleidsplan 2010-2020: Menskracht Maakt Mobiel

Inschrijven

Om je in te schrijven, moet je eerst inloggen of een account aanmaken.

Reacties en verslagen

Er zijn nog geen reacties of verslagen van dit evenement.