Fietsberaad, ‘Enkelvoudige fietsongevallen’

Het fietsberaad organiseert op donderdag 7 april een bijeenkomst over
enkelvoudige fietsongevallen - ongevallen met fietsers waarbij geen
andere verkeersdeelnemers betrokken zijn. Een omvangrijk maar
onzichtbaar probleem. De infrastructuurcommissie zoe


Start: Donderdag 7 april 2011
Locatie: Vergadercentrum Engels, Stationsplein 45, Rotterdam
Meer info: Infrastructuur commissie
Website: http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=Bijeenkomsten&mode=detail&eventYear=2011&itemTitle=Enkelvoudige+fietsongevallen

De infrastructuurcommissie vraagt aandacht voor deze bijeenkomst van het fietsberaad. Als je interesse hebt om hierheen te gaan, neem dan even contact op met ons, dan kunnen we je van achtergrondinformatie voorzien.

Het aantal enkelvoudige fietsongevallen is groot. Jaarlijks worden bijna 5.000 fietsers in het ziekenhuis opgenomen, vanwege een enkelvoudig fietsongeval. Dat is 60 procent van alle ernstige fietsslachtoffers. Bovendien neemt het aantal eenzijdige fietsongevallen toe. Vooral door de vergrijzing. Toch zijn veel wegbeheerders, beleidsmakers en wegontwerpers zich niet bewust van de problematiek. Dit komt onder andere doordat enkelvoudige ongevallen niet voorkomen in de ongevallenstatistieken die gebruikt worden door beleidsmakers van gemeenten en provincies.

Een aanzienlijk deel van de enkelvoudige fietsongevallen is het directe of indirecte gevolg van (onvolkomenheden aan) de infrastructuur: bijv. losliggende tegels, kuilen, hobbels, sleuven, gladde materialen, onhandige paaltjes en trottoirbanden, versmallingen e.d. Daar kunnen wegbeheerders dus wat aan doen. En dat kan vaak zonder grote investeringen of bijzondere maatregelen. Je kunt er bij wijze van spreken morgen mee beginnen.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen.

Voor de pauze zijn er inleidingen van:
  [*] PAUL SCHEPERS van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van RWS, die in de afgelopen jaren veel kennis over enkelvoudige ongevallen heeft verzameld: hij legt uit waarom het belangrijk is dat wegbeheerders in actie komen.
  [*] PETER KROEZE van Ligtermoet & Partners: hij vertelt over de oorzaken van enkelvoudige ongevallen en over wat mogelijke oplossingen zijn.
  [*] OTTO VAN BOGGELEN van het Fietsberaad: hij vertelt hoe wegbeheerders met een concreet plan van aanpak aan de slag kunnen gaan.
Na de pauze zal er in drie groepen gediscussieerd worden over vragen
als:
  [*] Hoe inventariseer en analyseer ik enkelvoudige ongevallen op mijn wegennet?
  [*] Hoe maak ik een pragmatische scan van mijn wegennet?
  [*] Welke quick wins zijn er mogelijk?
  [*] Welke niet-infrastructurele maatregelen kunnen ook een bijdrage leveren?
  [*] Hoe maak ik het probleem tastbaar bij beslissers?
  [*] Hoe betrek ik de ontwerp- en beheerafdelingen erbij?
Op de bijeenkomst zal een FIETSBERAAD-PUBLICATIE over enkelvoudige ongevallen worden uitgereikt. Verder zoekt het Fietsberaad gemeenten die aan PILOTS willen meedoen, voor het opstellen van een plan van aanpak.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via deze link. Als deze bijeenkomst ook interessant is voor één of meerdere van uw collega's,
dan kunt u deze mail doorsturen. In de week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding met gegevens over de locatie.

Inschrijven

Om je in te schrijven, moet je eerst inloggen of een account aanmaken.

Reacties en verslagen

Er zijn nog geen reacties of verslagen van dit evenement.