Algemene ledenvergadering NVHPV


Start: Zondag 18 maart 2007
Locatie:
Meer info: Bestuur NVHPV

Algemene ledenvergadering van de NVHPV.
Datum: 18 maart 2007.
Aanvangstijd: 14.00 uur.
Lokatie:
Hezemans Indoor Karting.
Vijfkamplaan 18.
5624 EB Eindhoven.
Tel: 040-2480445.
De lokatie is per bus vanaf station Eindhoven goed bereikbaar.

Agenda:
  Opening.
  Vaststellen agenda.
  Ingekomen post, mededelingen.
  Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2006.
  Terugblik vanuit het bestuur over het afgelopen jaar.
  Terugblik vanuit de diverse commissies over het afgelopen jaar:
  Prijsuitreiking van de winnaars van het afgelopen seizoen.
  Financieel jaarverslag.
  Verkiezing van de voorzitter van het bestuur.
  Verkiezing andere bestuursleden.
  Vaststelling van de begroting.
  Benoeming kascommissie.
  Rondvraag.
  Sluiting.
Direct aansluitend aan de vergadering is er de algemene
ledenvergadering van de Toerligfietsvereniging.

Agenda:


Opening.
Vaststelling agenda.
Mededelingen.
Verslag 2006.
Jaarstukken 2007.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Inschrijven

Registratie voor dit evenement is gesloten.

Reacties en verslagen

Er zijn nog geen reacties of verslagen van dit evenement.