Algemene Ledenvergadering

De ALV wordt gehouden tijdens de Vrijwilligersdag om 16 uur. Als je wilt blijven eten, verzoeken we je dit op te geven bij de Vrijwilligersdag.


Start: Zaterdag 6 november 2021
Locatie: Arnhem, Dalweg 80

Algemene Ledenvergadering Ligfietsvereniging NVHPV 2021

6 november om 16 uur
Dalweg 80, Arnhem


AGENDA

1. Opening

1. Vaststellen agenda

2. Herdenking
a. E. Altena
b. Wijtze Klaas Sijtema
c. Bram Smit
d. Harry Haenen
e. Bert Hoge

3. Notulen vorige vergadering (zie ligfiets.net)

4. Mededelingen:
a. Samenwerking Fietsersbond
b. Vernieuwing website
c. Oliebollentocht 2021
d. KaToCo
e. WK/CycleVision/Race in the Park
f. Wedstrijden

8. Financieel jaaroverzicht 2020 (Zie ligfiets.net)

9. Verslag kascommissie (Jan Limburg, Sjoerd Peerlkamp)

10. Vaststellen contributie 2022

11. Wijzing Huishoudelijk Reglement


12. Rondvraag


13. Sluiting

Inschrijven

Registratie voor dit evenement is gesloten.

Reacties en verslagen

Er zijn nog geen reacties of verslagen van dit evenement.