NVHPV Vrijwilligers

We zijn blij met onze vrijwilligers, zij zijn het goud van onze vereniging. Zonder vrijwilligers geen activiteiten. Geen website, geen blad, geen treffens, geen cycle vision!

Op deze pagina:

  [*]Hoe word ik vrijwilliger?
  [*]Wat wordt er van een vrijwilliger verwacht?
  [*]Wat krijg je als vrijwilliger?
  [*]Welke onkosten krijg ik vergoed?
  [*]Hoe declareer ik mijn kosten?
  [*]Kijk hier voor actuele vacatures

Welke kosten krijg ik vergoed?

Als vereniging zijn we erg blij met de inzet van mensen voor de vereniging. Het uitgangspunt is dat je er niet op hoeft toe te leggen. Alle redelijk gemaakte kosten kunnen in principe vergoed worden.
Bij twijfel kun je beter navragen voordat je onkosten maakt (aan je commissaris of het bestuur). En bewaar altijd de bonnetjes, die hebben we als vereniging nodig om de administratie sluitend en goedgekeurd te krijgen.

Declareren van onkosten is overigens niet verplicht. Bij vragen over welke kosten wel en niet gedeclareerd kunnen worden kan bij hevige twijfel een bericht aan de penningmeester gestuurd worden.

Wat is redelijk?

Kleine onkosten tot enkele tientjes kunnen over het algemeen zonder vooroverleg worden vergoed. Gebruik hiervoor je gezonde verstand, dan komt het goed. Voor de wat grotere onkosten is in eerste instantie de commissaris van de werkgroep (de hoofdredacteur, de KaToCo commissaris, de WeCo commissaris etc) degene die toestemming geeft vóór je de onkosten maakt. Voor echt grote onkosten is toestemming vooraf van het bestuur nodig. Je commissaris kan je helpen of jouw onkosten wel of niet via het bestuur goedgekeurd worden. Het gaat altijd om de doelstelling van de vereniging en de zaken die nodig zijn om activiteiten gerealiseerd te krijgen.

reiskosten

Naast directe onkosten die met bonnen aantoonbaar zijn, kunnen km's eigen vervoer via een belastingvrije kilometervergoeding a 19 ct/km gedeclareerd worden. Hierover moet vooraf een afspraak gemaakt zijn (met je commissaris of het bestuur).

Hoe krijg je je onkosten vergoed?

Als je kosten hebt gemaakt voor de vereniging, dan kun je die vergoed krijgen (de voorwaarden staan hierboven). Gebruik hiervoor het declaratieformulier. Formulier invullen, opslaan en per mail opsturen naar de penningmeester. Bonnetjes van de onkosten kunnen gescand meegestuurd worden.

Pagina in bewerking. Aangemaakt 20 februari 2012

Laatste update 12 februari 2016